PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období


228

NÁVRH

poslanců P. Koháčka a J. Karase na vydání zákona, kterým sě mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 34/1970 Sb., zákona ČNR č. 60/1988 Sb., zákona ČNR č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 9/1990 Sb., zákona ČNR č. 126/1990 Sb., zákona ČNR č. 203/1990 Sb., zákona ČNR č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 305/1990 Sb., zákona ČNR č. 575/1990 Sb., zákona ČNR č. 173/1991 Sb., zákona ČNR č. 283/1991 Sb., zákona ČNR č. 19/1992 Sb., zákona ČNR č. 23/1992 Sb., zákona ČNR č. 167/1992 Sb., zákona ČNR č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 350/1992 Sb., zákona ČNR č. 358/1992 Sb., zákona ČNR č. 359/1992 Sb., zákona ČNR č. 474/1992 Sb., zákona ČNR č. 548/1992 Sb., a zákona ČNR č. 21/1993 Sb., se smění a doplňuje takto:

V § 8 se za slova "kulturní památky", vkládají slova "pro veřejné knihovnictví".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Návrhem se stanoví, že ministerstvo kultury je také ústředním orgánem státní správy pro veřejné knihovnictví. Tato rozsáhlá odborná a správní agenda se uskutečňuje za účasti ministra kultury a týká se více než 8 000 veřejných knihoven.

Potřeba novelizace zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů je odůvodněna také skutečností, že se na ministerstvo kultury obracejí četné okresní úřady se žádostmi o pomoc a podporu v nejrůznějších knihovnických záležitostech. Tím, že dosud není v kompetenčním zákoně výslovně uvedeno, že ministerstvo kultury je ústedním orgánem státní správy pro veřejné knihovnictví, oslabuje jeho uplatňování vlivu na řešení knihovnických problémů. Kromě toho ministerstvo kultury v letošním roce připravuje na základě vládních usnesení např. zákon o veřejných knihovnách v České republice a koncepci rozvoje veřejného knihovnictví v České republice.

Přijetí navrhované novely nebude mít vliv na státní rozpočet České republiky.

V Praze dne 6. dubna 1993
P. Koháček, v.r.
J. Karas, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP