Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

136

INTERPELACE

poslance Alfréda Frommera

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci zákonné ochrany spotřebitelů

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci poslance Alfréda Frommera na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 8. března 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha
Vážený pan

Václav Klaus

předseda vlády České republiky

prostřednictvím pana Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky


 V Praze dne 24. 3. 1993

Vážený pane předsedo,

dne 16.12.1992 byl přijat Federálním shromážděním ČSFR zákon č. 634 o ochraně spotřebitele. Předmětem zákona je stanovení podmínek podnikatelům, které směřují k ochraně spotřebitelů. Zákon byl převzat do systému platných právních předpisů České republiky. U nás tedy platí, a jeho ustanovení je třeba dodržovat. Bohužel se tak neděje, neboť nebyl ještě uveden do praktického života. Hlavním důvodem je skutečnost, že doposud nebyly ani předloženy návrhy zákonů, které by stanovily podrobnější pravidla, zejména pro umožnění faktické ochrany spotřebitelů. Nebyla ani vydána vládní nařízení, která by stanovila subjekty oprávněné k ukládání pokut a k posuzování případů porušení povinností plynoucích z předmětného zákona. K oběma nutným krokům je oprávněna a zmocněna vláda České republiky.

V důsledku uvedených skutečností panuje právní nejasnost např. v otázce reklam tabákových výrobků, v otázce klamavé propagace a prodeje "pravých kožených bund amerických válečných pilotů coby návratu jedné legendy" či minikostek vytápějících maxiprostory a v jiných klíčových otázkách obchodu a služeb.

Z uvedených důvodů se na Vás, pane premiére, obracím, s touto interpelací a požaduji, aby vláda České republiky zpracovala a předložila příslušné návrhy zákonů a aby neprodleně přijala účinná opatření ke skutečné realizaci tohoto zákona. '


 
Alfréd Frommer
 
poslanec Poslanecké sněmovny
 
Parlamentu ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP