Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

66

Předpokládám Poslanecké sněmovně návrh 32 poslanců na volbu pani Marie Stiborové prezidentem republiky:

/doručeno 20. ledna 1993/

"Podle článku 58 Ústavy České republiky navrhujeme my, níže podepsaní poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu, kandidáta pro volbu prezidenta republiky,

paní

Doc. RNDr. Marii STIBOROVOU, CSc.,

bytem Hoblířská 11, Praha 4

Jaroslav Ortman v. r. Josef Hájek v. r. Jaroslav Soural v. r.
Jaroslav Matějka v. r. Jaroslav Palas v. r. Jiří Maryt v. r.
Vlastislav Kucha v. r. Václav Frank v. r. Jaroslav Žižka v. r.
Vojtěch Čechák v. r. Miroslav Čapek v. r. Václav Klučka v. r.
Ladislav Body v. r. Anna Váchalová v. r. Hana Lagová v. r.
Jiří Machalík v. r. Martin Chudoba v. r. Jan Navrátil v. r.
Dalibor Matulka v. r. Václav Exner v. r. Stanislava Bumbová v. r.
Josef Mandík v. r. Antonín Hrazdíra v. r. Václav Čundrle v. r.
Ladislav Rymeš v. r. Jaroslav Štrait v, r. Gerta Mazalová v. r.
Michal Kraus v. r. Svatomír Recman v. r. Vladimir Řezáč v. r.
Květoslava Čelišová v. r. Tomáš Sojka v. r. Miroslav Raška v. r."


Příloha k návrhu:

"Doc. RNDr. Marie STIBOROVÁ, CSc.

Narozena 2. 2. 1950 v Praze. Vdaná, jedno dítě. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor chemie, specializace biochemie. Docentka biochemie na PřF UK v Praze.

V roce 1990 nominována za členku korespondentku Evropské akademie věd, uměni a humanit se sídlem v Paříži. Vědecky se věnuje biochemii nádorového bujeni způsobeného karcinogeny. Je spolupracovnicí Německého centra výzkumu rakoviny v Heidelbergu. Publikovala na 70 původních vědeckých prací v renomovaných mezinárodních časopisech, přednáší na vědeckých symposiích a kongresech u nás i v zahraničí. Znalost angličtiny, ruštiny, němčiny.

Poslankyně Poslanecké sněmovny za Levý blok Parlamentu ČR, členka zahraničního výboru, členka a ověřovatelka organizačního výboru."

Dodatečný dopis poslance Miroslava Rašky:

/doručeno 20. ledna 1993/

"Vážený pan

Milan Uhde

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu

Vážený pane předsedo,

dnešního dne skupina poslanců. podala návrh kandidáta na funkci prezidenta České republiky znějící na paní doc. RNDr. Marii Stiborovou, CSc., pod kterým jsem též podepsán.

Oznamuji Vám tímto, že od tohoto návrhu ustupuji, ruším svůj podpis a žádám Vás, abych nadále nebyl uváděn jako spolupředkladatel.

S pozdravem

Miroslav Raška v.r.

poslanec"

V Praze dne 25. ledna 1993

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP