12. - 15. března 1996

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1996

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 40. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané ve dnech 12. až 15. března 1996

Obsah:

12. března 1996

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč prezidenta ČR Václava Havla

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

Usnesení schváleno

1. Vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb., a zákona č. 302/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2114

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

13. března 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Pokračování v projednávání bodu

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

4. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podle sněmovního tisku 2013 - druhé čtení

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

5. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podle sněmovního tisku 2014 - druhé čtení

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení

Řeč ministra životního prostředí ČR Fr. Bendy

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč ministra životního prostředí ČR Fr. Bendy

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč ministra životního prostředí ČR Fr. Bendy

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - druhé čtení

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - třetí čtení

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

9. Návrh na změnu v zastoupení klubu poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

10. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - třetí čtení

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Pavely

11. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 třetí čtení

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1 994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani, podle sněmovního tisku 1997 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 2078 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

16. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2038 - prvé čtení (pokračování přerušeného jednání)

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2116 - prvé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

18. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957. č. 108 o průkazech totožnosti námořníků. 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná). 1970. č. 171 o noční práci. 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2115 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

20. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2075 - prvé čtení

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995, podle sněmovního tisku 2029 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 2067 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

24. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. ledna 1996 č. 57, podle sněmovního tisku 2095 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

25. Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb., podle sněmovního tisku 2039 - prvé čtení

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jana Klase

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

27. Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2045 - prvé čtení

Řeč poslance Jana Vraného

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - prvé čtení

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

29. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2061 - prvé čtení

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

30. Návrh poslanců Františka Kozla a Jana Kouckého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2063 - prvé čtení

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

14. března 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

33. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

34. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

35. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin podle sněmovního tisku 1999 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - třetí čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - třetí čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

38. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - třetí čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Pokračování v projednávání bodu

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 1996 - prvé čtení

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

39. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2097 prvé čtení

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990, podle sněmovního tisku 2030 - druhé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

42. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978, podle sněmovního tisku 2031 - druhé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

43. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání, podle sněmovního tisku 2033 - druhé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

44. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995, podle sněmovního tisku 1996 - druhé čtení

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článku 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podle sněmovního tisku 2016 - druhé čtení

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, podle sněmovního tisku 2099 - druhé čtení

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994, podle sněmovního tisku 2100 - druhé čtení

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

48. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994, podle sněmovního tisku 2057 - druhé čtení

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - třetí čtení

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Křížka

50. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2074 - prvé čtení

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Pokračování v projednávání bodu

40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

52. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Rady města Karlovy Vary

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

53. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik předložených Exportní a garanční pojišťovací společností a. s.

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

54. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s.

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

55. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

15. března 1995

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Pokračování v projednávání bodu

40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Luďka Rubáše

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Luďka Rubáše

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Luďka Rubáše

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Pokračování v projednávání bodu

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

57. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - třetí čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Karla Macha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

58. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

59. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č.../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1999 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

60. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovního tisku 2113

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Pokračování v projednávání bodu

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP