Úterý 12. prosince 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 128. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 82, proti 75 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: S návrhem č. 2 také souhlasím, neboť je to opřeno o autoritu rozpočtového výboru, a pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 129. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 89, proti 56 poslanců.

S technickou poznámkou pan kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Velmi se omlouvám, hlasovací zařízení mi v posledních týdnech provedlo několik schválností a teď se mi to stalo znovu. Hlasoval jsem proti a na tom záznamu, jak se můžete podívat i si ověřit v sestavě, je pro. Žádám o opakované hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já si myslím, že to bylo vzneseno přesně podle jednacího řádu. Doufám, že to všichni chápou. Budeme znovu hlasovat.

Poslanec Tomáš Ježek: Budeme hlasovat, pane místopředsedo, o kterém návrhu? 13/2. S tímto návrhem souhlasím a pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. V dalším hlasování vás požádám, abyste souhlasili s tím, co navrhl pan kolega Vlach.

Kdo ve 130. hlasování souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 102, proti 47, budeme tedy opakovat hlasování 13/2.

Zahájil jsem 131. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 98, proti 57.

Poslanec Tomáš Ježek: Pak je návrh na nové rozdělení rezervy na dopravní obslužnost ve výši 100 miliónů. Mezi tím byla navýšena, tak musíme hlasovat o novém rozdělení rezervy na dopravní obslužnost ve výši 141 miliónů podle přílohy. 13/4. Pan ministr souhlasí, já také. 13/3 už nemůžeme, protože mezi tím jsme už návrhem pana kolegy Vrzala zvýšili tu částku. Hlasujeme 13/4.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ve smyslu schváleného pozměňovacího návrhu pana kolegy Vrzala hlasujeme o návrhu 13/4.

Jedná se o 132. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 173 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako 14. vystoupil pan poslanec Sochor s návrhem č. 1, se kterým nemohu souhlasit, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 133. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 55, proti 99 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako 15. vystoupila paní poslankyně Čelišová. Bohužel, nemohu souhlasit s jejím návrhem. Pan ministr také ne.

(Hlasy z pléna: Už se o tom hlasovalo.)

Nehlasovalo se, prosím. Je to podobný návrh. Hlasovalo se sice o zvýšení výdajů na severní Čechy, ale bylo to na úkor rozpočtu Armády, nikoliv na úkor embarga, čili nehlasovalo se o tom návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 134. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 58, proti 104 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále vystoupil pan poslanec Řezníček, který podpořil návrhy kolegy Wagnera a paní Čelišové, které mezitím neprošly. Můžeme jít tedy dál. Jako 17. vystoupil pan kolega Kačenka. S tímto návrhem nemohu souhlasit. Pan ministr také nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 135. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 29, proti 124 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní přichází na řadu rozsáhlý komplexní návrh pana poslance Maška, uvedený pod č. 18. O tomto návrhu, i tak, jak si to pan poslanec přál, je třeba hlasovat jako o celku. S tím, že pouze upozorňuji, že v částce 408 mil., kde text "snížení vládního návrhu ostatních neinvestičních výdajů atd." byl panem poslancem upřesněn. Tedy prosím, abychom s tímto upřesněním dali o návrhu hlasovat. S tímto návrhem nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 136. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 21, proti 127 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako 19. vystoupil pan poslanec Brožík, který sice uvedl jenom procentní částky; ty by se daly lehce spočítat. Úsporu navrhl rozdělit, pokud by byl návrh přijat, v poměru 60:40 ve prospěch dopravní obslužnosti a obnovy vozového parku. S tímto návrhem však nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Technická, pan kolega Brožík chce upřesnit svůj návrh.

Poslanec František Brožík: Dámy a pánové, chtěl bych upřesnit, že souhlasím s panem ministrem Kočárníkem, že rozpočtována jsou 2%, a dodatečné příděly nemusí být v rozpočtu zahrnuty; přesto se vždy při schvalování závěrečných účtů přidělují. Přesto tato položka činí 1,4 miliardy Kč, tudíž snížení na padesát procent dělá 695 milionů Kč, které navrhuji do dopravní obslužnosti ve výši 417 milionů Kč a 288 milionů Kč na obnovu vozového parku. Děkuji.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji panu kolegovi za upřesnění. Znovu opakuji, že s tímto návrhem nesouhlasím. Pan ministr také ne. Můžeme o něm hlasovat, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 138. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 83, proti 76 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako 20. vystoupil pan poslanec Josef Ježek, který předložil dva návrhy; oba jsou komplexní. Prosím, abychom dali hlasovat o návrhu prvním, pod č. 20/1. S tímto návrhem nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 139. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 19, proti 128 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Ani s druhým komplexním návrhem pana poslance Josefa Ježka nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka : Jde o 140. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 46, proti 117 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako 21. vystoupil pan poslanec Špaček s návrhem pod č. 1. Souhlasím. Pan ministr tento jeho návrh také podporuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 141. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 141, proti 5 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: S druhým návrhem pana poslance Špačka souhlasit nemohu. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka : Jde o 142. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 20, proti 144 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Třetí návrh pan poslanec Špaček upřesnil (původně by se o něm nedalo hlasovat). Upřesnil ho tak, že snížení ve výši 1,8 miliardy Kč navrhuje přesunout do rezervy, která by byla vázána na souhlas Poslanecké sněmovny. S tímto návrhem však nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 143. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 16, proti 141 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Ve 4. návrhu pan poslanec Špaček navrhl pouze změnu názvu položky. Ani s tímto návrhem nemohu souhlasit, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 144. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 17, proti 132 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Ani s posledním, pátým návrhem pana poslance Špačka nemohu souhlasit a pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 145. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 19, proti 144 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pak vystoupili pánové poslanci Šuman a Kolář, kteří nepřednesli žádné návrhy. Jako 24. vystoupila paní poslankyně Váchalová s návrhem, se kterým bohužel nemohu souhlasit a pan ministr financí také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 146. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 72, proti 95 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Na konci vystoupili pánové poslanci Payne a Novák, kteří nepřednesli žádné návrhy.

Tím jsme, pane místopředsedo, prošli tisk 1936/5. Nyní bych prosil, abychom dali hlasovat - jak jsme si usnesli - o příloze k usnesení rozpočtového výboru č. 550 podle sněmovního tisku 1936/2, prosím ale kromě tabulky 2a) Dotace na dopravní obslužnost v roce 1996, protože tato tabulka je koncipována na nižší objem dotací, než jsme mezitím schválili.

Prosím tedy ještě jednou hlasovat o příloze k usnesení rozpočtového výboru č. 550 podle sněmovního tisku 1936/2 kromě tabulky 2a.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou pan kolega Mašek? (Hovořil z místa - nebylo rozumět). Ano, děkuji.

Budeme tedy hlasovat o návrhu předneseném panem poslancem Ježkem za rozpočtový výbor. Je každému jasně, o čem budeme hlasovat? Je. Jedná se o 147. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 147, proti 24 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: pane místopředsedo, konstatuji, že jsme v momentě, kdy můžeme hlasovat o návrhu státního rozpočtu jako celku včetně pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Mašek s technickou.

Poslanec Ivan Mašek: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych přednést stanovisko poslaneckého klubu ODA k závěrečnému hlasování o návrhu státního rozpočtu na rok 1996.

Po všem, co jsme zde řekli, bude možná překvapením, že poslanci ODA budou hlasovat pro tento rozpočet (smích ve sněmovně a potlesk) - děkuji vám za projevenou radost - i když naše pozměňovací návrhy na omezení výdajů a vytvoření rezervy na snížení daní nebyly přijaty. Budeme pro něj hlasovat proto, že jako zástupci odpovědné politické strany nechceme vyvolat destabilizaci, která by venkoncem otevřela prostor levicovým uskupením, která by prosazovala rozpočet ještě více etatistický. To bylo také důvodem, proč jsme přes naše výhrady podpořili návrh státního rozpočtu v prvním čtení.

Omezování státních výdajů a snižování daní je však dlouhodobým programem ODA. Již v září jsme upozornili v písemném memorandu naše koaliční kolegy na problém vysokých státních výdajů. Říkám otevřeně - náš hlas pro návrh státního rozpočtu je jenom hlasem napůl. Hlasem vynuceným okolnostmi. I naši partneři ve vládě, která se tak ráda označuje za pravicovou, by měli vědět, že stabilita státu není vůbec přímo úměrná šířce moci, kterou si ponechává. A to platí i pro státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Wagner s procedurálním návrhem.

Poslanec Jozef Wagner: Jsou možné procedurální návrhy? Omlouvám se. Nevím, jestli jsou možné procedurální návrhy. Ale pro případ, že ano, bych rád navrhl vrátit do druhého čtení nikoli celý rozpočet, ale pouze rozpočty Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud to nejde, nezbývá mi než navrhnout celé s tím, že k těmto úřadům bych předložil návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nejde to. Pan kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Komunistické strany Čech a Moravy k návrhu státního rozpočtu na rok 1996.

Náš klub považuje schválení a projednávání státního rozpočtu za jeden z rozhodujících zákonů a takto k němu přistupuje. Jsme si vědomi, že návrh státního rozpočtu na příští fiskální rok má svá specifika. Především je jím to, že jde o poslední návrh státního rozpočtu, který projednává poslanecká sněmovna v tomto volebním období. Je tedy vládní koalicí zpracován ve značné míře jako volební s cílem oslovit pozitivně co nejširší veřejnost.

Na druhé straně návrh státního rozpočtu na rok 1996 tak, jak je předložen sněmovně i s pozměňovacími návrhy, které byly přijaty, nevytváří dostatečné podmínky pro další dynamický rozvoj hospodářství a naší společnosti. Rovněž neskýtá záruku vyřešení zásadních problémů, na které poslanecký klub KSČM a rovněž další opoziční poslanci poukazují a k jejichž vyřešení předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, které byly zamítnuty.

Jde nám o vytvoření potřebných podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti našeho průmyslu a brzké dosažení úrovně alespoň roku 1989. Není zajištěna dostatečná podpora státu pro export, ani zastavení dlouhodobého růstu deficitu obchodní bilance, která se v letošním roce očekává na úrovni sto miliard korun.

Narůstá finanční krize ve zdravotnictví, kde deficit nově zavedeného zdravotního systému postupně dosáhl podle odhadu 13 až 14 mld. korun a jsme si ovšem vědomi, že tato věc je částečně řešena mimo státní rozpočet.

Výdaje v sociální oblasti jsou nižší, než očekávaná celková vybraná částka, a výdaje na důchody nezajišťují žádoucí vývoj především v oblasti vazby důchodů na vývoj průměrných mezd.

Začal demografický pokles naší populace v důsledku nejnižší natality za posledních 210 let.

Narůstá velmi nepříznivá situace v bytové oblasti a symbolická je rovněž státní podpora bydlení a bytové politice z hlediska současných i budoucích potřeb.

Za stále nedostačující považujeme i podporu dopravní obslužnosti našeho území, což je spojováno se snižováním podílu státu na financování veřejné dopravy.

Zhoršuje se a pokračuje špatná situace v zemědělství, kde stále není na potřebné úrovni jeho efektivnost.

Rovněž nesouhlasíme s návrhem na zavedení školného na vysokých školách, neboť zhorší dostupnost vzdělání pro děti ze sociálně slabších rodin a efekt pro státní rozpočet bude zanedbatelný.

Nesouhlasíme také s účastí české armády při řešení situace v Bosně a Chorvatsku pod vedením NSTO a s jejím financováním ze státního rozpočtu a rozpočtu Ministerstva obrany v roce 1996.

Výše uvedené důvody spolu s odmítnutými pozměňovacími návrhy našeho poslaneckého klubu a dalšími pozměňovacími návrhy z opozice nás vedou k tomu, že poslanecký klub návrh státního rozpočtu na r. 1996 nepodpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme pan poslanec Štěrba.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážení předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, veškeré dílčí změny se v diskuzi de facto týkaly 5% celého rozpočtu, což nemůže podstatně ovlivnit ekonomický a sociální vývoj. I my bychom navrhovali dílčí úpravy v rámci zmíněného 5% rozpětí, např. zvýšit rozpočet na základní výzkum o 0,25%. To zaprvé.

Zadruhé a zejména: vzhledem k tomu, že za půl roku jsou parlamentní volby, pokládáme za přirozené, že vládní koalici dáme příležitost dotáhnout toto volební období do konce, včetně realizace státního rozpočtu 1996 tak, jak si to více méně navrhla. Z těchto důvodu návrh státního rozpočtu klub LSNS podpoří.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Za Levý blok místopředseda klubu pan kolega Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jsme toho názoru, že poslanci klubu Levého bloku jak při prvním tak, při druhém čtení dostatečně jasně a srozumitelně vyjádřili svůj přístup k rozpočtu. Totéž učinili i při hlasování ve čtení třetím. Chtěl bych říci, že odmítáme tento rozpočet nikoliv hlasem polovičním, ale hlasem celým, a to z toho důvodu, že je to již čtvrtý rozpočet této vlády, který zdrojově zcela ignoruje bytovou politiku. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Můžeme hlasovat, a proto prosím pana poslance Ježka, aby přednesl návrh na hlasování.

Poslanec Tomáš Ježek: Přednesu vám návrh, který zní takto:

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1996 podle sněmovního tisku 1936 a vládní návrh státního rozpočtu na rok 1996 včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste návrh usnesení, budeme nyní o něm hlasovat.

Jedná se o 148. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 114 poslanců, proti 57 poslanců (potlesk).

Konstatuji, že jsme se zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 ve třetím znění vyslovili souhlas. Děkuji tedy místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. A protože ve druhém čtení přednesl předseda rozpočtového výboru pan poslanec Ježek také návrh doprovodného usnesení, tak jeho návrh vám byl také před druhým čtení rozdán do lavic jako součást sdělení podepsaného panem poslancem Ježkem. Doporučuji, pokud ho nemáte všichni před sebou, aby ho pan poslanec Ježek připomněl, za což mu děkuji.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo doprovodná usnesení jsou obsažená v tisku 1936/2 a jsou součástí usnesení rozpočtového výboru č. 550. Jako první zazněl tento návrh:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v rámci dotace Českomoravské záruční rozvojové bance připravila program výrazné podpory drobného podnikání na venkově.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zřetelný návrh, proto žádám vás, dámy a pánové, kdo se chce vyjádřit podle § 106 k návrhu usnesení. Nikdo. Rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu, který předložil předseda rozpočtového výboru poslanec Ježek. Jedná se o 149. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 133, proti 4 poslanci.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako další návrh byl přednesen návrh, že

Poslanecká sněmovna stanoví, že uvolnění dotace pro EGAP ve výši do 800 miliónů Kč a České exportní bance ve výši do 200 miliónů Kč je vázána na souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste návrh na druhé usnesení a opět se ptám, zda chce někdo z vás ve smyslu § 106 odst. 2 se vyjádřit k tomuto návrhu usnesení. Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil pan poslanec Ježek. Jedná se o 150. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Toto usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 101, proti 18 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, další návrhy nemám. Ostatní návrhy, které jsou v tisku 1936/5 byly vesměs procedurálního charakteru, takže jiné návrhy zatím nemám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K tomu s technickou poznámkou pan kolega Tomáš Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, není to technická poznámka. Chtěl bych říci, že došlo k procedurálnímu pochybení při tom, že jsme projednávali návrh rozpočtu novým způsobem podle nového jednacího řádu a doprovodné usnesení branného a bezpečnostního výboru, které mělo být k rozpočtu, nebylo přečteno ve druhém čtení, protože jsme celé usnesení předali rozpočtovému výboru a domníval se náš výbor a jeho předseda, který je nemocen, a požádal mě, abych zde tento návrh přednesl, že automaticky se stane objektem hlasování po odhlasování celého rozpočtu.

Dovolte mi, abych sněmovnu seznámil s usnesením, které přijal branný a bezpečnostní výbor. Branný a bezpečnostní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby byl vyřazen projekt modernizace Migů 21 a byla pozastavena realizace projektu modernizace tanku T 72, uvedená v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany ČR na rok 1996.

Malé vysvětlení: Náš výbor toto usnesení přijal proto, že nechtěl brát z kapitoly Ministerstva obrany peníze, které jsou určeny na realizace těchto dvou projektů. Chtěl ty peníze zachovat pro armádu, což když vláda toto učiní samozřejmě zůstane a v akvizičním plánu, který armáda má s projekty, které nebyly zařazeny mezi realizované posunou výše - ty, které jsou podle priorit určeny a budou moci být realizovány.

Tzn. na samotném rozpočtu se nic nemění, ale ty peníze by byly použity - pokud by vláda usnesení sněmovny - pokud by ho přijala - tak by došlo k tomuto. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP