Úterý 31. října 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

31. října 1995 ve 14.07 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 191 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády Václav Klaus, místopředseda vlády Jan Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr životního prostředí František Benda, ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělehrádek, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr hospodářství Karel Dyba, ministr obrany Vilém Holáň, ministr Igor Němec, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip, ministr vnitra Jan Ruml, ministr zdravotnictví Jan Stráský, ministr kultury Pavel Tigrid, ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

1. listopadu 1995 v 10.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr hospodářství Karel Dyba, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip, ministr zdravotnictví Jan Stráský.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

2. listopadu 1995 v 10.07 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády Václav Klaus, místopředseda vlády Jan Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr životního prostředí František Benda, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr Igor Němec, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip, ministr vnitra Jan Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický, ministr zdravotnictví Jan Stráský, ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

3. listopadu 1995 v 9.07 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády Jan Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr životního prostředí František Benda, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr vnitra Jan Ruml.

1. den schůze (31. října 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 191 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády Václav Klaus, místopředseda vlády Jan Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr životního prostředí František Benda, ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělehrádek, ministr dopravy Vladimír Budinský, ministr hospodářství Karel Dyba, ministr obrany Vilém Holáň, ministr Igor Němec, ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip, ministr vnitra Jan Ruml, ministr zdravotnictví Jan Stráský, ministr kultury Pavel Tigrid, ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička.

(Schůze zahájena ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 36. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás na ní srdečně vítám.

Schůzi jsem svolal na základě návrhu organizačního výboru. Pozvánka vám byla rozeslána poštou v pátek 20. října 1995.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, popřípadě kdo jakou náhradní kartu již dostal.

Abychom šetřili časem, přistoupíme nejdříve k určení ověřovatelů této schůze. Ti se pak bezprostředně ujmou svého úkolu; budou připravovat losování a dozírat nad losováním pořadí ústních interpelací. Chci připomenout, že při výběru ověřovatelů můžete počítat s tímto seznamem ověřovatelů: paní poslankyně Eva Matoušková a páni poslanci Josef Effenberger, Jiří Karas, Robert Kolář, Ladislav Rymeš, Jaroslav Sýkora, Tomáš Svoboda, Oldřich Vrcha a Eduard Zeman. Očekávám vaše návrhy na dva ověřovatele.

Pan poslanec Jan Krámek náhradní karta č. 1.

Pan poslanec Čundrle navrhuje za jednoho z ověřovatelů pana poslance Rymeše. Prosím ještě o jeden návrh.

Paní poslankyně Buzková má náhradní kartu č. 3.

Pan poslanec Gross navrhuje pana poslance Zemana.

Pan poslanec Rymeš a pan poslanec Zeman byli navrženi, aby byli ověřovateli na 36. schůzi Poslanecké sněmovny.

Dám hlasovat o obou návrzích pohromadě.

Kdo je pro to, aby ověřovateli byli na 36. schůzi Poslanecké sněmovny určeni páni poslanci Rymeš a Zeman, ať to v 1. hlasování dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 1. hlasování skončilo.

Ze 131 přítomných bylo 110 pro, nikdo proti. Oznamuji vám tedy, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili pány poslance Ladislava Rymeše a Eduarda Zemana.

Dámy a pánové, prosím o klid.

Pan poslanec Opatřil má náhradní kartu č. 4.

Prosím, neutiší-li se sál, odejdu na dvacet minut a odložíme začátek, až si sál vypoví, co cítí na srdci a na jazyku.

Přistoupíme k losování pořadí poslanců přihlášených k podání ústních interpelací na předsedu vlády, příp. na vládu a na jednotlivé členy vlády. Žádám stanovené ověřovatele, aby zkontrolovali při hlášky poslanců k ústním interpelacím se seznamy v počítači. Prosím pana kolegu Eduarda Zemana a pana kolegu Ladislava Rymeše, aby se dostavili k ověření losování, které právě teď by mělo začít probíhat.

Dále sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvu své neúčasti tito páni ministři: pan ministr Jiří Skalický, který je na léčení, pan ministr Pavel Tigrid se omlouvá z části 36. schůze, pan ministr Karel Dyba se omlouvá z části 36. schůze, pan ministr Vladimír Dlouhý je omluven pro nemoc a pan ministr Josef Zieleniec se omlouvá z dnešního zasedání 36. schůze.

Dále jsou omluveni paní poslankyně Květa Čelišová a páni poslanci Jan Kryčer, Luděk Rubáš a Svatomír Recman.

Táži se, kdo ještě má vydánu náhradní kartu a neohlásil její číslo? Pan poslanec Votava - náhradní karta č. 6. Děkuji. Ještě někdo? Není tomu tak. Děkuji.

Obdržel jsem ověřený seznam poslanců, kteří se přihlásili k ústním interpelacím. Nejdříve přečtu seznam poslanců, kteří se hlásí s ústní interpelací adresovanou předsedovi vlády panu Václavu Klausovi. Je mou povinností, připomínám, přečíst tento seznam.

Jsou to páni poslanci: Petr Kavan, Jiří Šoler, Pavel Kulička, Milan Loukota, Oldřich Vrcha, znovu Oldřich Vrcha a do třetice Oldřich Vrcha, Zdeněk Vorlíček, Hana Orgoníková, Václav Trojan, Jaroslav Štrait, Jiří Vyvadil, Jiří Vyvadil a do třetice Jiří Vyvadil, Jaroslav Soural, Marie Stiborová, znovu Marie Stiborová, Jan Navrátil, Josef Mandík, František Brožík, Eva Fischerová, Vratislav Votava, Vladimír Řezáč, Gerta Mazalová.

Dále se k ústním interpelacím adresovaným jednotlivým pánům ministrům přihlásili tito páni poslanci a tyto paní poslankyně: pan poslanec Jaroslav Novák na ministra Ivana Kočárníka, znovu pan poslanec Jaroslav Novák na ministra Jana Rumla, pan poslanec Jozef Wagner na ministra Jana Rumla, pan poslanec Jozef Wagner na ministra Jana Stráského, znovu poslanec Jozef Wagner na ministra Jana Stráského, poslanec Pavel Kulička na ministra Jana Rumla, pan poslanec Vlastislav Kuchař na ministra Vladimíra Budinského, poslanec Vlastislav Kuchař na ministra Vladimíra Dlouhého, poslanec Milan Loukota na ministra Jana Rumla, poslanec Oldřich Vrcha na ministra Karla Dybu, dále na ministra Josefa Zieleniece, na ministra Vladimíra Budinského a čtyřikrát na ministra Jana Rumla, poslanec Jaroslav Soural na ministra Jindřicha Vodičku, poslanec Vítězslav Sochor na ministra Jiřího Nováka, poslanec Michal Kraus na ministra Josefa Luxe a na ministra Jana Rumla, poslanec Josef Valenta na ministra Jana Stráského a na ministra Jana Rumla, poslanec Jan Vik na ministra Jana Rumla, znovu poslanec Jan Vik 2krát na ministra Jiřího Nováka, dále paní poslankyně Hana Orgoníková na ministra Josefa Luxe, poslanec Jaroslav Štrait na ministra Pavla Tigrida, poslanec Václav Frank na ministra Vladimíra Budinského, poslanec Jaroslav Štrait na ministra Jindřicha Vodičku, poslanec Vratislav Votava na ministra Ivana Kočárníka, poslanec Václav Frank na ministra Jiřího Skalického, poslanec Pavel Seifert na ministra Jana Rumla, poslanec Jiří Vyvadil na ministra Jiřího Nováka, poslanec Jiří Drápela na ministra Jana Rumla, poslanec Josef Mandík na ministra Ivana Pilipa, poslanec Jaroslav Sýkora na ministra Josefa Luxe, poslanec Jan Jegla na ministra Jindřicha Vodičku - a ještě pan poslanec Jan Jegla na ministra Jana Rumla.

Táži se vás, zda má někdo nějakou připomínku k tomuto jmennému seznamu. To znamená, zda byl někdo vynechán, přestože přihlášku podal. Hlásí se pan poslanec Zdeněk Trojan, má slovo.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedo, já jsem přihlášku podal a nebyl jsem čten, ale je to zřejmě způsobeno tím, že došlo k záměně křestního jména Václav za Zdeněk.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se to rovněž domnívám, ale musíme to dát úředně opravit, protože pan poslanec Václav Trojan tuším nepodával přihlášku, zato ji podával pan poslanec Zdeněk Trojan. Ale nepodařilo se do dneška docílit toho, aby se respektovala křestní jména poslanců a aby se spojovala se správnými příjmeními. Snad se to podaří ve zbývajícím čase do konce volebního období.

Pan poslanec Honajzer se hlásí. Prosím, aby ta oprava byla provedena, interpelovat bude pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já jsem se původně nechtěl hnát k mikrofonu, jenom ohlásit panu předsedovi náhradní kartu, ale vzhledem k tomu, že mi právě až teď bylo oznámeno, že moje řádná hlasovací karta je "nepojízdná", tak teprve teď hlásím náhradní kartu č. 8.

Předseda PSP Milan Uhde: Náhradní karta č. 8 - pan poslanec Honajzer. Dále hlásím, že pan poslanec Mandelík Richard má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Vrzal náhradní kartu č. 7. Jiné připomínky nejsou. Předpokládám, že probíhá losování pořadí poslanců k interpelacím. Budeme zatím pokračovat v jednání.

Návrh pořadu 36. schůze jsem stanovil na základě doporučení organizačního výboru a všichni jste jej obdrželi na pozvánce. Prosím, dámy a pánové, o klid. K tomu vás chci informovat, že dosud není zpracována společná zpráva k bodu 14, který se týká novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Vzhledem k tomu, že ministr hospodářství Karel Dyba bude přítomen na našem jednání pouze dnes, na další dny se omlouvá pro zahraniční cestu, navrhuji především přesunout bod č. 19. t.j. novela živnostenského zákona, za bod 6. návrhu pořadu a dále bod 26., týkající se smlouvy o známkovém právu, přeložit na prosincovou schůzi. To jsou dva moje první návrhy k návrhu pořadu.

Dále k bodům 30. a 31., t.j. k návrhu novely katastrálního zákona a návrhu novely týkající se vlastnických práv k nemovitostem, nebyly rozdány sněmovní tisky alespoň v desetidenní lhůtě, jak požaduje jednací řád. Navrhuji proto tyto body přesunout na prosincovou schůzi.

O přeložení bodu na příští schůzi požádal také pan poslanec Jan Kryčer. Jde o bod č. 38., t.j. návrh zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran. Pan poslanec Jan Kryčer byl služebně vyslán na konferenci o bezpečnosti a spolupráci ve středomoří v La Vallettě a jako předkladatel si samozřejmě přeje být osobně přítomen projednávání svého návrhu.

Dále jsem d nes obdržel sdělení od navrhovatelů sněmovního tisku č. 1049, ze svůj návrh berou zpět. Proto navrhuji, abychom upravili název bodu č. 12. takto: Návrh, aby byl vzat zpět návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky uvedeného ve sněmovním tisku 1049.

Pan místopředseda vlády a poslanec Kalvoda má tentokrát náhradní kartu číslo 9.

Dostal jsem už první písemné přihlášky do rozpravy o pořadu 36. schůze. Jako první se přihlásil pan poslanec František Kozel. Zvu ho k řečništi. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Richard Mandelík, třetí pan poslanec Tomáš Svoboda, čtvrtý pan poslanec Martin Přibáň. V tomto pořadí vás budu volat k řečništi.

Prosím, slovo má pan poslanec Kozel.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Jménem poslaneckých klubů ODS, KDS a ODA navrhuji stažení z programu bodu 13. rozeslané pozvánky 36. schůze Poslanecké sněmovny. Je to návrh poslance Jiřího Vačkáře a dalších. Důvody, které mě a zmíněné kluby vedou k tomuto návrhu, spočívají v tom, že v současné době obnova památek probíhá podle dvou vládou schválených programů a tímto zákonem navrhovaný jakýsi blíže nespecifikovaný program je tak neurčitý, že schválení tak velké částky v tuto chvíli není zcela uvážené.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Zaznamenal jsem jeho návrh a prosím k řečništi pana poslance Richarda Mandelíka, připraví se pan poslanec Tomáš Svoboda.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, navrhuji, aby byl zařazen bod, který by se jmenoval "Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánů Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (dále jen "Zákon o platu a náležitostech") a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. "Toto pověření by mělo obsahovat pověření rozpočtového výboru na stanovení pravidel na zřízení a užívání kanceláře poslance, určování výše peněžité hodnoty naturálního plnění za přechodné ubytování, pravidel pro způsob čerpání náhrady prokázaných výdajů na odborné administrativní práce, rozsahu úhrady za spotřebované pohonné hmoty, podrobnosti pro zajištění služeb asistentů poslanců a parametrů pro vypsání výběrového řízení na nákup potřebného vybavení. Chtěl bych požádat, aby tento bod byl zařazen za dosavadní bod 15. a to tak, aby v každém případě byl projednán tento bod zítra. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Mandelíka., aby mi předal písemné znění svého návrhu, neb je to návrh textově rozsáhlý.

Slovo má pan poslanec Tomáš Svoboda, připraví se pan poslanec Martin Přibáň.

Poslanec Tomáš Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, chtěl bych požádat a navrhnout stažení bodu 34, tedy návrhu poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon atd. z projednávání na této schůzi. Jako důvod bych chtěl uvést to, že vznikly pochybnosti, že text tohoto zákona v současné době odporuje dnes platnému jednacímu řádu. To znamená, byl bych rád, kdyby se tyto pochybnosti vyjasnily a případně se o tomto návrhu jednalo na příští schůzi.

Zároveň bych chtěl oznámit, že mám kartu č. 5. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Svobodovi a zvu k řečništi pana poslance Martina Přibáně. Připraví se pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych doporučil Poslanecké sněmovně stáhnout z projednávání této schůze bod číslo 14. - Návrh na změn u a doplnění zákona 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů a zákonů příbuzných. Svou žádost vůči vám zdůvodním velice stručně. Během projednávání tohoto tisku došlo na stálé komisi pro sdělovací prostředky k poměrně značnému množství pozměňovacích návrhů, které nestačily být projednány. Z toho důvodu není ani vytvořena společná zpráva a předkladatelé se domnívají, že by bylo vhodné nechat ještě jeden cyklus čas na projednávání. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Zvu k řečništi pana poslance Miloslava Výborného. Připraví se pan poslanec Kolář.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pan předsedo, dámy a pánové. Jako dosud 18. bod návrhu pořadu této schůze Poslanecké sněmovny je uveden vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon podle sněmovního tisku 1591. Lze odhadnout a lze předpokládat, že k tomuto návrhu zákona se rozvine široká rozprava a že bude podána i řada pozměňovacích návrhů, pročež považuji za rozumné přesunout tento návrh na dřívější část schůze, než až jako bod 18. schůze. Navrhuji, aby tento sněmovní tisk byl projednáván zítra jako 1. bod odpoledního pořadu schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Zítra jako první bod odpoledne?

Poslanec Miloslav Výborný: Ano, jako 1. bod po polední přestávce.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji a zvu k řečništi pana poslance Roberta Koláře.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl zařadit nový bod s tím, že by měl být zařazen na pořad nejdříve zítra v 10 hodin dopoledne, což vyplývá z našeho jednacího řádu. Tento bod by měl název: "Návrh na volbu člena stálé parlamentní komise pro reformu veřejné správy".

V podstatě jde o to, že poslanecký klub sociální demokracie předložil návrh, aby za pana poslance Hrdého, který byl členem této komise a stal se členem jiného poslaneckého klubu, byl delegován jiný z poslanců tohoto poslaneckého klubu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, i vás budu prosit o doslovné znění tohoto návrhu, abych jej mohl řádně reprodukovat, až o něm budeme hlasovat.

Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy o pořadu. Ale hlásí se pan kolega Jaroš a má slovo.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji stáhnout z pořadu bod č. 35., a to z obdobných důvodů, které zde přednesl pan kolega Svoboda. Tento návrh nemá určité náležitosti, které jsou dány jednacím řádem. Navrhuji, aby tento opravený návrh byl předložen plénu na příští schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Slovo má pan poslanec Stanislav Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, páni ministři, dámy a pánové, dovolím si v duchu informace a dohody, která byla na politickém grémiu, požádat o stažení bodu 46. z programu této schůze. Jedná se o bod Informace vlády České republiky o způsobu využití rozpočtového přebytku za první pololetí 1995. Důvod je vcelku jednoduchý. Tento bod velice úzce souvisí s bodem 45., což je Zpráva o plnění státního rozpočtu. I materiál, který jsme dostali, je vlastně spojený a mohli bychom se dostat do určitých procedurálních problémů, že vlastně bychom v samostatném bodu projednávali přílohu předešlého bodu. Věcně se tyto body prolínají. Není důvod, proč to neprojednávat společně.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP