26. - 28. září 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 34. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 26. - 28 září 1995

Obsah:

26. září 1995

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1603

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh devizového zákona, podle sněmovních tisků 1870 a 1930

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč guvernéra České národní banky Josefa Tošovského

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 1866 a 1919

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VI. Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, podle sněmovního tisku 1937

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VII. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, podle sněmovních tisků 1820 a 1928

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 1775

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1857

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1858

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995, podle sněmovního tisku 1873

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

27. září 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1841

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 1048 a 1921

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Antonína Sochora

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1819 a 1911

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XVI. Vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 1702 a 1808

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1714 a 1907

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1715 a 1908

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1716 a 1909

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Bachny

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1651 a 1805

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXI. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, podle sněmovních tisků 1717 a 1910

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXII. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 1791 a 1927

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIII. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXIV. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXV. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, podle sněmovních tisků 1864 a 1917

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXVI. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, podle sněmovních tisků 1865 a 1918

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXVIII. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, podle sněmovního tisku 1905

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 1048 a 1921

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

28. září 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Pokračování v projednávání bodu

XXII. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 1791 a 1927

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXX. Návrh zákona poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 1705 a 1923

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXXI. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1742 a 1925

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994, podle sněmovního tisku 1703

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXIII. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996, podle sněmovního tisku 1934

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna"

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1913

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny od 29. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1914

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1893 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

XXXIX. Ústní interpelace

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Zdenka Vorlíčka

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Václava Franka

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra životního prostředí ČR Fr. Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra životního prostředí ČR Fr. Bendy

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Martina Syky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXI. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXXIII. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP