Úterý 25. července 1995

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, věřte mi upřímně, nedělá mi žádné potěšení účastnit se velké reklamní akce Republikánské strany. Přesto si nemohu odpustit dvě poznámky.

Nejprve bych rád krátký osobní komentář k postupu mandátového a imunitního výboru, jehož jsem členem. Jak víte z materiálů, které jste všichni dostali, byla sněmovna, a tedy i výbor, požádán o posouzení žádosti vyšetřovatele k zahájení trestního stíhání poslance Vika z důvodů důvodného podezření ze spáchání trestného činu - šíření poplašné zprávy, podle § 199 odst. 1 trestního zákona. Nejsem si jist, jestli jste si všichni tento odstavec tohoto paragrafu přečetli. On má několik znaků skutkové podstaty. Uvedu dva, které považuji za podstatné. Musí se jednat o nepravdivou zprávu a musí se jednat u toho pachatele skutečně o šíření. Mandátový výbor má za úkol provést patřičné šetření, posoudit otázku, zda jsou splněny podmínky k trestnímu stíháni a doporučit sněmovně nějaký svůj názor, své doporučení.

To se stalo. Já k tomu ovšem chci říci, že na rozdíl od všech ostatních případů předchozích, kdy mandátový a imunitní výbor projednával imunitní případy poslanců, žádosti o vydání souhlasu k trestnímu stíhání, tentokrát mandátový a imunitní výbor neměl k dispozici vůbec žádný spis, pouze si předvolal majora Kašpera, který se zdržel na mandátovém výboru, odhaduji nejvýše 30 minut a prakticky uvedl pouze to, že vyšetřovatel shledal to, co je uvedeno v žádosti.

Jediný, kdo mu tam položil otázky, Jsem byl Já. Zeptal Jsem se ho, Jaký má vyšetřovatel doklad Nebo důkaz o tom, že se jedná o zprávu nepravdivou. Uvedl, že je to stanovisko německého velvyslanectví, které obsah letáku vydalo za falzifikát. Samozřejmě, jestliže natisknu falešnou bankovku, je to nepochybně falzifikát, ale posuďte, zda obsahuje jiné údaje, než ty, které jsou na pravé bankovce. To je otázka druhá. Může být falzifikát, ale přesto Jeho obsah nemusí být nepravdivý. To je jedna věc.

Druhá věc, zeptal jsem se, jak vyšetřovatel dospěl k poznání, že letáky šířil poslanec Vik, protože šíření poplašné zprávy bylo vztaženo na poslance Vika. On řekl, protože to objednal v tiskárně a pak ty letáky byly nalezeny tu u někoho v poštovních schránkách, tu někde na skládce.

Vzpomínám si např., když se prošetřoval případ poslance Skočovského, členové mandátového a imunitního výboru pečlivě studovali velice obsáhly spis. Pak teprve dospěli k nějakému názoru. Vzpomenete si na to asi také. Tak to bylo i v ostatních případech.

V tomto případě to tak nebylo. Stačilo ústní vyjádření vyšetřovatele trvající skutečně jen několik málo minut.

Domnívám se, že z tohoto důvodu usnesení, jak je formulováno, máte ho před sebou, je nedostačující, protože jestliže se komentuje, že je to skutek spočívající v tom, že jmenovaný dne 6. 6. uzavřel atd. - to jsou věci, které si prostě mandátový a imunitní výbor neověřil. To je jedna moje poznámka.

Druhá poznámka je zhruba tato. Kolega Gjurič tady připomněl Bosnu a Hercegovinu. Víte, bavíme se o česko-německých vztazích, jsem přesvědčen, že v současné době se v německém zájmu děje ve světě a zejména v Evropě hodně. Mám svůj názor na to, jak situace v bývalé Jugoslávii souvisí s německými zájmy. Stejně jako mám názor na to, jak vývoj v České republice souvisí s Německými zájmy.

Mám svůj názor na to, co všechno pro Německé zájmy dělá česká vláda i český parlament, resp. jeho koaliční většina. Mám na to svůj názor. Nechci ho nikomu vnucovat.

Jestliže pan předseda mandátového a imunitního výboru ve svém úvodním slovu říká, a já s tím souhlasím, že těžko můžeme z pozice státní moci stanovovat přesná pravidla politické hry, politického boje nebo soutěže, ale můžeme stanovit hranice, odkud pokud sahá hřiště, a odkud už je to stoka - ano, s tím souhlasím. Dovolte mi, abych na závěr řekl svůj názor, je to názor i ostatních mých kolegů z poslaneckého klubu KSČM. Můžeme stanovit Jakákoli pravidla a můžeme stanovit jakékoliv hřiště, ale žádná hra se nedá poctivě hrát s podplacenými rozhodčími.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Vítězslav Valach. Připraví se pan poslanec Oldřich Vrcha.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, váženi kolegové, Neodpustím si poznámku o tom, že mi připadá tak trochu, že přítomnost televizních kamer má na některé kolegy a na některé kolegyně podobný vliv, jako pro toho, kdo sleduje sportovní události, jistě si vzpomene na nedávné Mistrovství světa ve fotbale, atropin na Diega Maradonu.

Díky tomu jsme se dočkali toho, že tento bod schůze se projednává již mnoho hodin a hned tak brzy neskončí.

Co se týče oné přítomnosti televizních kamer a téměř nevídaného zájmu ostatních sdělovacích prostředků, všeho tisku apod., dovolím si (ačkoliv už tento názor tu byl několikrát ventilován) říci poznámku, že pan poslanec Vik musí být jistě u vedoucích pracovníků České televize velice dobře zapsán, stejně tak u pracovníků tisku, protože - pokud mě neklame paměť - tak podobné cti se za poslední tři roky nedostalo každému jednání sněmovny. Jestli se dobře pamatuji, tak to byla slavnostní schůze poslanecké sněmovny 1. ledna 1993 a následná volba prezidenta republiky. Pokud se v této sněmovně projednávají zákony, které skutečně hýbou republikou (jestli to tak mohu říci), ať se jedná o daňové zákony, o státní rozpočet a další podle mého názoru velmi závažné věci, takový zájem sdělovacích prostředků bohužel nevidím. Jen pilný televizní divák mezi spoustou vražd, mezi několika autohaváriemi a mezi několika rekordy ve stavění přepravek od piva stěží zaslechne informaci o tom, že dnes Poslanecká sněmovna schválila ten a ten zákon. To jen na úvod.

Poslanecké sněmovně byla doručena žádost Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy o souhlas k trestnímu stíhání poslance Vika. Pan místopředseda Kasal - jak ostatně zdůvodnil - vědom si podle mého názoru toho, že kdo rychle dává, dvakrát dává, neprodleně svolal mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a mnozí koaliční a dokonce i někteří opoziční poslanci nešetřili vyjádřeními, která dávala tušit, že pan poslanec Vik to má tentokrát spočítané a že neujde spravedlivému trestu.

Rád bych se ale zeptal, za co bude pan poslanec Vik trestán. Úřad vyšetřování hl. m. Prahy uvedl ve své žádosti trestný čin šíření poplašné zprávy. Byl snad už někdo v souvislosti s podobnými vyjádřeními, kterých (budeme-li chtít) posbíráme po celé republice v ústní i písemné formě dostatek, trestně stíhán? Byl snad předseda České strany sociálně demokratické pan zeman v souvislosti se svým proslulým výrokem stíhán pro naplnění skutkové podstaty § 197 a)? Byli snad stíháni autoři (znovu opakuji, bohužel musím to říci) ze strany České strany sociálně demokratické, autoři tzv. katastrofického scénáře dalšího vývoje naší ekonomiky, za šíření poplašné zprávy? Byl snad trestně stíhán místopředseda vlády dr. Kalvoda, Jak už zde prezentoval poslanec Macháček, za své vyjádření z února tohoto roku? Nebyl. Byli snad pro šíření poplašné zprávy stíháni tvůrci některých dílů České sody nebo Gumáků? Nebyli.

Osobně se domnívám, že ony letáky mají na veřejné mínění podobný vliv. Soudný čtenář se usměje a odloží leták tam kam patří. Čtenáři méně soudnému těžko budete vysvětlovat nepravdivost letáků kriminalizováním muže, který je podepsán pod objednávkou na tyto letáky v tiskárně. Tohoto čtenáře tím naopak podle mého názoru utvrdíte v jeho přesvědčení.

V této souvislosti si neodpustím svůj názor, že pokud současná vládní koalice nedovede občany a své voliče přesvědčit o správnosti své politiky ve vztahu k Německu a ke konečnému uzavření otázky sudetských Němců svými činy a věrohodnými argumenty, tak koaliční poslanci sami sobě a hlavně svým ministrům prokáží skutečně medvědi službu (omlouvám se, i toto vyjádření již zde padlo) tím, že dnes budou hlasovat pro zbavení imunity. Na rozdíl od kolegy Čerbáka se domnívám, že v případě nevyhovění sněmovny úřadu vyšetřování hl. m. Prahy nebudou v Praze ani v kterékoliv jiné části České republiky vybuchovat granáty apod.

Na podporu svého názoru si dovolím ještě jeden argument. Několik žádostí o vydání poslance k trestnímu stíhání již sněmovna zamítla. A byly to nejen podle mého názoru případy mnohem méně zavánějící politickým skandálem. O případech občanů, na které se žádná imunita nevztahovala a jejichž zdokumentované kriminální činy nedošly ani po mnoha měsících či letech potrestání, raději nehovořím. Jsem přesvědčen o tom, že nejen pan poslanec Vik, ale ani žádný jiný občan České republiky by v souvislosti s touto politickou provokací (neboť podle mého názoru nic jiného ona dnes projednávaná aféra není) Nemohl být nezávislým soudem za trestný čin šíření poplašné zprávy odsouzen.

Pokud tedy chcete (to se obracím převážně na pány poslance a paní poslankyně sedící v koaličních lavicích, ve vládních lavicích), aby jediný výsledek dnešní schůze poslanecké sněmovny byl ten, že poslanec Vik a jeho strana budou mít zdarma ve všech sdělovacích prostředcích připravený grandiózní vstup do volební kampaně, hlasujte pro navržené usnesení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Oldřich Vrcha. Připraví se pan poslanec Josef Ullmann.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás ve stručnosti informovat o tom, Jak náš předseda poslaneckého klubu SPR-RSČ pan Jan Vik přišel k pomluvě o šíření poplašné zprávy, údajných letáků. Nejdříve se, musím vrátit trochu do minulosti. Nezapomínám však, že dnes to máme za 318, tj. Budou nové parlamentní volby. Po volbě kandidátů na úřad prezidenta ještě ve Federálním shromáždění mě jistý mladý příznivec tehdejší československé sociální demokracie přesvědčoval o tom, že náš kandidát pan dr. Sládek přijel na volbu do Federálního shromáždění mercedeskou získanou od německé vlády a byl doprovázen ochrankou několika bavoráků. Po volebním aktu byl prý kandidát za ODS pan Václav Havel fyzicky napaden hrstkou příznivců republikánů. Na otázku, kdo ho takto informoval, odpověděl, že jedna paní poslankyně za tehdejší Československou sociální demokracii. O opaku jsem jej nemohl přesvědčit.

Další pro mne zdrcující poplašná zpráva byla na půdě této sněmovny. Bylo to opět při volbě prezidenta, kdy byla oznámena poplašná zpráva, že je zde uložena výbušnina. Nic se však nikomu nestalo.

Nemusím ani připomínat předchozí skandál, kdy fotoreportér českého tisku chtěl fotografovat kandidáta při výkonu jeho tělesné potřeby. Někteří poslanci této sněmovny čin tohoto reportéra chtěli podpořit, nemusím Je snad ani Jmenovat. Jak Je to ostudné!

Nepochopitelná byla pro mne poplašná zpráva, kterou mi sdělila občanka z Ústí Nad Labem, že tajemník poslaneckého klubu za SPR-RSČ pan Petr Čermák (zvažujte!) Byl zbit neznámými pachateli tak, že měl rozkopanou hlavu, znetvořenou čelist a jeho MB bylo celé od krve. Jeho zranění si vyžádalo hospitalizaci několika týdnů a má trvalé následky. Údajně prý jeho kolega z ODS ing. Martin Smetana si jezdí v Helbigových mercedeskách a s tím se prý nic nedělá. Marně jsem této ženě vysvětloval, že pan poslanec Čermák je členem ODS a ing. Martin Smetana členem SPR-RSČ, tedy obráceně. Žena mi však sdělila, proč se tyto podvody neřeší např. V imunitním výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, když se jedná o mezinárodní skandál a daňové úniky. Tento poslanec České republiky není nijak stíhán, i když se jedná o škody způsobené Německu.

Další poplašná zpráva byla v Českém Těšíně, kde se mě občané tázali, proč republikánská armáda svými obušky při kladeni věnců u sochy svatého Václava dne 28. října 1994 napadla zezadu předsedu strany ODS pana Václava Klause a i také předsedu poslaneckého klubu této strany pana Honajzera, kterého zbili až do bezvědomí a v důsledku toho musel být převezen do nemocnice k několikadenní hospitalizaci. Těžce jsem těmto lidem vysvětloval, že opak je pravdou. Totiž jednalo se o našeho předsedu pana doktora Sládka a pana poslance Jana Vika.

Rovněž poplašná zpráva o tom, že v obci Plumlov na Prostějovsku a jinde v České republice budou nové volby v důsledku odevzdání mandátu členů ODS a ČSSD, jak uvedl náš tisk. Do dnešního dne tato zpráva řešena nebyla.

Další obdobné poplašné zprávy: Krádež generála Bárty ve Švédsku byla závažným a ostudným činem představitele naší vlády v zahraničí. Tento tak ostudný čin pro naši Českou republiku tato sněmovna přešla rovněž mlčením. Něco obdobného se děje i zde ve sněmovně. Doporučuji, aby se nejdříve udělal pořádek mezi poslaneckými vztahy než dojde k hlasování. Totiž čtyři poslanci, pokud jsou charakterově lidmi, neoprávněně užívají cizí věci. Přes několikeré výzvy tyto věci nechtějí vrátit. Ani pan předseda Milan Uhde s těmito, kteří si říkají poslanci, nesjednal nápravu. Jak potom tito mají spravedlivě rozhodovat hlasováním. Sami Jste viděli, Jak pan předseda přistupoval k našim příznivcům, kteří tleskali zde na balkoně. Posuďte sami. Z uvedeného vyplývá, že v případě letáků pan místopředseda Jan Kasal se snaží urychleně zbavit tzv. horkého peška z mukou a předat jej někomu jinému. Ale komu? Panu Janu Vikovi. Sám ani objednávku na letáky řádně neviděl, ale zcela určitě již předem je rozhodnuto.

Ještě na adresu místopředsedy sněmovny pana Jana Kasala, zástupce KDU-ČSL. Není tomu tak dávno, co probíhala finanční aféra KDU-ČSL ve spojitosti italského mafiána Mosty. A zase se nic nestalo. Jak se lidově říká: Vy nic, vy jste muzikanti, ale falešně hrajete i pro občany tohoto státu. (Potlesk.) Pan místopředseda Kasal svolal tuto sněmovnu v době, kdy vůbec nemohl vědět, jak rozhodne mandátový a imunitní výbor a aniž by řádně ověřil, zda nařčení poslance Vika se zakládá na pravdě. Celá záležitost je zpolitizována proti SPR-RSČ ve snaze zdiskreditovat její představitele a poslance i členy. Proto nedoporučuji Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby pana poslance Jana Vika zbavila imunity. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: K faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechtěl jsem v této cause vystupovat, ale po slovech, která jsme právě vyslechli, mně nezbylo, než se přihlásit a optat se, jestli pan Mirabeau měl skutečně pravdu, když říkal, že parlament je politickou mapou společnosti. Nedomnívám se, že by mohl mít pravdu, kdyby výjimka nepotvrzovala pravidlo. Pan Vrcha je tou výjimkou. Nemám co víc k jeho vystoupení dodat, a když už jsem u tohoto pultu, dovolte jednu poznámku.

Pan předseda imunitního výboru Čerbák přednesl brilantní parlamentní vystoupení k této cause. Nicméně dovolím si připomenout, že jednu rovinu jako by opomíjel. Možná tu rovinu, která je v tomto problému v podtextu všeho, proč se to vlastně vše děje. Rovinu, v níž někdo zneužívá ty nejlepší a nejdůstojnější city občana a Čecha, city sounáležitosti se státem i sounáležitosti s národem. A je ostudou tohoto parlamentu, že to trpěl. A Jestli si jakákoliv politická strana myslí, že s takovýmto politickým primitivismem může někoho oslovit, obávám se, že může jen zdržovat a ztrácet čas. A lituji, že jsme to připustili. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Faktická poznámka pana poslance Stanislava Grosse.

Poslanec Stanislav Gross: vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se panu kolegovi, chci také Jen krátce reagovat na předřečníka. Na jednu stranu by nás mohlo možná těšit, že poslanci a politické síly používají podobných prostředků, že si berou sociální demokracii poměrně často do úst a nelibě o ní hovoří, ale nemám vád, když se říkají vyložené nepravdy. Pan kolega tu před chvílí hovořil o poslankyni za sociální demokracii ve Federálním shromáždění. Chci říci, a je to naprosto jednoduše ověřitelný fakt, že sociální demokracie nikdy neměla ve Federálním shromáždění žádnou poslankyni. A pokud i ostatní argumenty jsou podobného druhu, tak asi každý si udělá určitý obrázek o tom, jak celá tato causa vypadá a k čemu spíše směřuje, než to, co se tu dnes děje.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Josef Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi jen několik poznámek k Již několik hodin probíhající diskusi.

V prvé řadě: několikrát tu zaznělo, že je kupodivu, že tak narychlo byla svolána schůze českého parlamentu. Pro ty, kterým již paměť neslouží, bych si dovolil připomenout, že to bylo naposledy 28. prosince 1994. Není to tedy tak neobvyklé, je to normální a já se dokonce domnívám, že to svědčí o tom, že český parlament opravdu zasedá trvale, tak jak je psáno v Ústavě České republiky. To na jedné straně.

Dovolte mi také Několik poznámek o jevu, kterému se říká poslanecká imunita. Tento jev je jev do jisté míry zvláštní, je jím vybaveno pouze 200 občanů této země, má určité důvody a má samozřejmě i určité nedostatky. Jedním z těch nedostatků je také to, že ten, kdo se zaštítí poslaneckou imunitou a koho parlament nevydá, je zbaven práva se obhájit. Celé ty hodiny jsem čekal na to, že někdo řekne: Nechme pana poslance Vika, ať se obhájí. Ať obhájí to, že měl pravdu. To tu nezaznělo. To je jeho svaté právo. Já se domnívám, že tato sněmovna by mu neměla brát právo, aby se obhájil. Nemůže to jinak učinit, než že vysloví souhlas se zbavením imunity v této cause. Nechť se obhájí.

Jinak bych nerad dále rozebíral ty skutečnosti, které možná veřejnosti nejsou příliš známé, které tu nicméně zažíváme prakticky pravidelně, že politické spektrum zprava doleva se někde stýká a že mě vůbec neudivuje, že KSCM se velmi staví za republikánskou stranu. To je celkem přirozené, to není nic zvláštního. Ale prosil bych tuto sněmovnu, aby ve vší důstojnosti zvážila to, co už tu bylo naznačeno předkladatelem a zpravodajem mandátového a imunitního výboru, zda se tento parlament hodlá i Nadále pohybovat po politickém hřišti a Nebo zda se hodlá brodit politickou stokou.

O tom se tady bude hlasovat. Tady vůbec není důležité zbavení nebo nezbavení mandátu pana poslance Vika. To je v podstatě zástupný problém. Tady je teď důležité to, k čemu se teď tato sněmovna přizná - zda chce být sněmovnou důstojnou, která se pohybuje po politickém hřišti, či zda chce být pouze sborem lidí, který připustí cokoliv, který připustí podvod, který připustí lež. Tady se totiž nehovoří o politickém názoru některého z poslanců, tady se hovoří o obvinění ze lži a z podvodu.

Domnívám se, že toto obvinění má být prozkoumáno a domnívám se, že pan poslanec Vik má právo se obhájit. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu... než jsem dořekl poslední slovo, přihlásil se pan poslanec Páv. A má slovo mít.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, váženi kolegové a vážené kolegyně, dávám pozměňovací návrh k usnesení, které předložil mandátový a imunitní výbor.

Nedomnívám se totiž, že mandátový a imunitní výbor by měl být soudcem v této věci a že tudíž nemůže prohlásit, že byl spáchán určitý čin, který je nadále popsán. Domnívám se, že mandátový a imunitní výbor vůbec nebyl povinen předložit jakékoliv zdůvodnění svého rozhodnutí. A jestliže už ho předložil, tak by pak nemělo znít, že toto rozhodnutí Je pro skutek, ale pro důvodné podezření.

Dovoluji si tudíž navrhnout pozměnit text usnesení, které mandátový a imunitní výbor předložil, kde by slovo "skutek" bylo nahrazeno slovy "důvodné podezření"

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Faktická poznámka pana poslance Vyvadila. Prosím, máte slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Samozřejmě teď nevím, kam patří pan kolega Páv a komu chtěl pomoci tímto. Takový druh souhlasu - Nechť se vyjádří spíš koaliční poslanci. Myslím, že je to nesmysl, co teď Navrhl, ale prosím, když to tak chcete, tak to odsouhlaste.

Jinak žádám po tom, co budete hlasovat, nebo ještě před tím, aby byla patnáctiminutová přestávka a prokonzultujte si tento návrh, který pan kolega dal.

Předseda PSP Milan Uhde: Dávám Ještě slovo panu poslanci Čerbákovi.

Poslanec Miroslav Čerbák: Nebudu říkat závěrečné slovo, vyjádřím se pouze k návrhu poslance Páva.

Domnívám se pouze, že pravdu má kolega Vyvadil a že nemá pravdu kolega Páv, poněvadž sněmovna v tomto případě dává souhlas k trestnímu stíhání pro skutek, který je takto popsán. Sněmovna neříká, že poslanec Vik tento skutek spáchal. Čili dává souhlas k trestnímu stíhání, které rozhodne, zda byl spáchán tento skutek a zda poslanec Vik Je tím, kdo ho spáchal.

Předseda PSP Milan Uhde: Uzavírám rozpravu, protože se do ní už nikdo nehlásí.

Konstatuji, že pan poslanec Vyvadil navrhl čtvrthodinovou pauzu, ale nebyl to návrh klubu, byl to individuální návrh poslance. (Námitky ze sněmovny.)

Byl to návrh klubu? Jinak bych o tom musel dát hlasovat.

Je to návrh poslaneckého klubu ČSSD.

Rozprava je uzavřena a deset minut přestávky věnujeme jednání klubu ČSSD a klubů, které by chtěly ještě o věci mluvit. Za deset minut budeme pokračovat v hlasování.

(Schůze přerušena ve 20.05 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 20.21 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta ke schůzi klubů uplynula, zvu vás do Jednací síně. Budeme se zabývat hlasováním o pozměňovacím návrhu a o návrhu usnesení. Prosím, zaujměte svá místa. Protože jsem vás v této chvíli odhlásil, zaregistrujte se znovu za pomoci svých magnetických registračních karet.

Klub ČSSD zde mezi námi nevidím, to znamená, že pokračují ještě ve své poradě. Mám zprávu, že klub ČSSD už skončil a jeho členové jdou do zasedací síně. Prosím, abychom se nerozcházeli.

Prosím členy klubu ČSSD, aby se zaregistrovali, všichni ostatní už zaregistrováni jsou. Poslanec Stanislav Gross se hlásí k vystoupení. Předpokládám, že jako předseda klubu.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejprve se chci omluvit celé sněmovně, hostům a tisku za zdržení, které asi většina z vás neuvítala.

Chci říci, že náš klub je velice nerad, že se musel zúčastnit předvolební akce jedné politické strany, jíž by se asi nikdy zúčastnit nechtěl. Ale už se tato věc stala.

Dále bych chtěl říci, že náš poslanecký klub předložil v počátku schůze návrh na zřízení vyšetřovací komise. Návrh možná nebyl příliš dobře připraven, to se přiznávám, ale ona nebyla dobře připravena celá tato schůze. Nicméně měli jsme zájem - a dosud máme zájem - na tom, aby celá tato kauza se důkladně vyšetřila, a obvinění, která byla vznesena vůči řadě subjektů, a fakta, která považuji za nesmírně závažná, kdyby byla pravdivá, řekněme republiku ohrožující, se potvrdila nebo vyvrátila. Bohužel celé jednání sněmovny mne dnes přesvědčilo o tom, že náš návrh na zřízení vyšetřovací komise byl vcelku relevantní, protože se celé této - podle našeho názoru nedůstojné frašce, mohlo předejit.

Závěrem chci říci, že náš poslanecký klub se touto věcí zabýval velice podrobně. Na závěr přes stanoviska, která zde byla řečena, a přes to, co bylo publikováno sdělovacími prostředky, jsme se z důvodů toho, že sněmovna přistoupila na toto poměrně zbrklé projednávání a neodsouhlasila náš návrh na zřízení vyšetřovací komise, rozhodli, že náš poslanecký klub nebude podporovat návrh na vydání pana poslance Vika k trestnímu stíhání. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Ještě se zeptám pana poslance Miroslava Čerbáka - předsedy mandátového a imunitního výboru - zda si Jako předkladatel usnesení přeje pronést na závěr několik slov.

Poslanec Miroslav Čerbák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, skutečně jen několik slov v reakci na projevy 25 poslanců, kteří vystoupili v rozpravě.

Chtěl bych reagovat v zásadě na dvě věci. Jednak na námitky vůči jednání mandátového a imunitního výboru, které nejpřesněji vykrystalizovaly ve vystoupení poslance Matulky. Chtěl bych říci, že námitka, že výbor se nezabýval otázkou, zda zpráva je pravdivá nebo nepravdivá, zda poslanec Vik zprávu rozšiřoval nebo nerozšiřoval, je pro mne zcela nezávažná. Nelze rozhodnout hlasováním, zda zpráva je pravdivá či nepravdivá. Nelze rozhodnout hlasováním, zda pan poslanec Vik rozšiřoval zprávu nebo nerozšiřoval. To jsou věci, které musí rozhodnout nezávislý soud a ne imunitní výbor, ani sněmovna.

Druhou velice krátkou poznámku, kterou uvádím možná i pro trvající přítomnost televize, je, že opakovaně zde zaznělo z úst některých poslanců, že mandátový a imunitní výbor a sněmovna nevydaly poslance pro závažné dopravní nehody spáchané v opilosti. Chci tu odpovědně prohlásit, že v tomto volebním období nebyla sněmovna požádána ani v jednom případě žádným příslušným orgánem o vyslovení souhlasu s takovýmto trestním stíháním.

Jak jsem říkal, vystoupilo 25 poslanců. Jeden pronesl pozměňovací návrh, který zní tak, že na konci první stránky návrhu v posledním řádku místo "pro skutek spočívající v tom, že" by bylo "pro důvodné podezření spočívající v tom, že". Je to pozměňovací návrh poslance Páva.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že je na čase hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, a to v 9. hlasování ha této schůzi.

Poslanec Miroslav Čerbák: Slyším z pléna žádost o stanovisko. Své stanovisko jsem vyjádřil. Domnívám se, že původní text je výstižnější.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to jasné stanovisko, bylo vyjádřeno. Oznamuji, že jsem zahájil 9. hlasování.

Kdo podporujete návrh poslance Páva, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 134 přítomných bylo 10 pro, 62 proti, 60 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Nezbývá než hlasovat o celku Usnesení tak, jak jej písemně dostali poslanci a poslankyně na lavice a mají před sebou.

Pan poslanec Vlastimil Tlustý má náhradní kartu č. 23.

Jde o 10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete písemný návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 134 přítomných 73 pro, 21 proti, 35 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato a tím jsme vyčerpali schválený pořad 33. schůze poslanecké sněmovny. Děkuji vám a přeji vám dobrý večer.

(Schůze skončena ve 20.31 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP