7. - 9. února 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

28. schůze7. - 9. února 1995

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1435 - 1440 a 1477 - 1483

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1441, 1442, 1484 a 1485

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1312

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 12981458

VIII. Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovních tisků 9841461

IX. Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře

X. Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky

XI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

XII. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

XIII. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

XV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 228

XVI. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu

XVII. Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 13641463

XVIII. Návrh poslance Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.186/1992 Sb.,o služebním poměru příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1365 a 1464

XIX. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 13671465

XX. Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1433 a 1486

XXI. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH a VLNA" a případně obdobnými akcemi

XXII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995, podle sněmovního tisku 1498

XXIII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995, podle sněmovního tisku 1499

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

XXV. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, podle sněmovních tisků 13661469

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací, podle sněmovních tisků 13581455

XXIX. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, podle sněmovních tisků 12891460

XXX. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1507-1509

XXXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy, podle sněmovních tisků 1510 a 1511

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XXXIV. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 10431284

XXXV. Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, podle sněmovních tisků 14281466

XXXVIII. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků pracovníků rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., podle sněmovních tisků 14701500

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP