7. - 9. února 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 28. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 7. - 9. února 1995

Obsah:

7. února 1995

Schůzi zahájil předseda PSP M. Uhde

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1435 - 1440 a 1477 - 1483

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1441, 1442, 1484 a 1485

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1312

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1298 a 1458

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VIII. Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovních tisků 984 a 1461

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jaroslava Ungera

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

8. února 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Doplnění pořadu schůze schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VIII. Vládní návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovních tisků 984 a 1461

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

IX. Rezignace členky Rady České tiskové kanceláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

X. Rezignace některých členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XII. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XIII. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 228

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XVI. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XVII. Návrh poslanců Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1364 a 1463

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XVIII. Návrh poslanců Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1365 a 1464

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIX. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona. kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XX. Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon CNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1433 a 1486

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXI. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH a VLNA" a případně obdobnými akcemi

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995, podle sněmovního tisku 1498

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXIII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. prosince 1994 do 6. února 1995

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Pokračování v projednávání bodu

XIX. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXV. Návrh na volbu clena Rady Českého rozhlasu

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, podle sněmovních tisků 1366 a 1469

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XXV. Návrh na volbu clena Rady Českého rozhlasu

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací, podle sněmovních tisků 1358 a 1455

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XXIX. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, podle sněmovních tisků 1289 a 1460

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Zdenka Vorlíčka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Jiřího Fajfra

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

9. února 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XXX. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1507 - 1509

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednávání návrhu zákona a mezinárodní smlouvy, podle sněmovních tisků 1510 a 1511

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIV. Návrh na volbu clena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner Pokračování v projednávání bodu

XXIX. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXIV. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1284

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXV. Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIX. Vládní návrh zákona o regulaci reklamy, podle sněmovních tisků 1289 a 1460

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, podle sněmovních tisků 1428 a 1466

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Usnesení schváleno

XXXVIII. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve zněn i zákona č. 215/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1470 a 1500

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč předsedy Milana Uhdeho

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP