Úterý 13. prosince 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy uzavírám a zároveň přerušuji projednávání tohoto bodu až do doby, než budeme moci v jeho projednávání pokračovat ve smyslu procedurálního návrhu pana poslance Ortmana, který jsme akceptovali.

Dámy a pánové, vyhlašuji přestávku do.14.30 h, kdy budeme pokračovat bodem odpovědi členů vlády.

(Schůze přerušena ve 13.09 hodin.)

(Jednání zahájeno ve 14.43 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zahajuji další část našeho jednání. Dovolil jsem si vás odhlásit, žádám vás, abyste se znovu zaprezentovali. Přistoupíme k projednávání bodu 26. našeho pořadu, což je

XXVII.

Odpovědi členů vlády na dotazy, interpelace a podněty

poslanců Poslanecké sněmovny

V tomto bodě máme projednat celkem 151 odpovědí na interpelace, z toho asi polovina z nich nám zbyla z minulé schůze. Snažili jsme se najít způsob, jak se s tímto vysokým počtem vyrovnat. Proto byly na politickém gremiu osloveny poslanecké kluby, aby sdělily svůj názor na možnost projednání jednoho bloku odpovědí, k nimž bude dán předchozí souhlas interpelujících poslanců. Podle odezvy lze předpokládat, že tento způsob může být přijatelný.

Jde celkem o 54 odpovědí, které se týkají 27 poslanců.

Chce se k tomuto návrhu politického gremia, který byl akceptován poslaneckými kluby někdo vyjádřit? Pan poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Štrait: S odpovědí souhlasím. Chtěl bych k tomu učinit krátkou poznámku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že se to nevylučuje s tím, abychom nejprve odsouhlasili způsob, jak projednáme těch 54 odpovědí.

Pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Maličké upřesnění. Pane místopředsedo, mám zájem projednat i odpovědi na otázky. Mám na to podle jednacího řádu právo, ale počkám až na konec.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme nejprve projednávat odpovědi na interpelace. Nebyl bych vám vaše právo vyjádřit se k odpovědi na otázku upřel.

Kdo souhlasí s tím, abychom tyto odpovědi projednali v jednom bloku, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Zdržel se hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 82 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Návrh byl přijat.

U ostatních odpovědí budeme samozřejmě postupovat dosavadním způsobem, jak je zvykem v této sněmovně, tedy projednávat jednu po druhé a navrhovat jednotlivá usnesení.

Domnívám se, že teď by byla ta správná chvíle, abych otevřel rozpravu a dal šanci vyjádřit se panu poslanci Štraitovi. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji panu ministru Dlouhému za velmi pečlivě zpracovanou odpověď na mé dotazy ohledně vzájemného vztahu automobilové akciové společnosti Škoda Mladá Boleslav koncernu Volkswagen. Jsem rád, že další smlouvy mezi partnery jsou nadále v souladu se strategií české vlády a ministerstva průmyslu a obchodu.

Dokáži také pochopit, že některé okolnosti nelze ani sdělit Poslanecké sněmovně, protože jsou součástí obchodního tajemství. Odpovídají-li finanční částky, za které koncern Volkswagen získává majoritní postavení, realitě, nechť posoudí jiní. Na celou řadu výhod i nevýhod asi odpoví nejbližší budoucnost. Bohužel, to již někteří protagonisté vzájemných smluv budou ve velmi dobře zajištěném starobním důchodu, jiní možná jako soukromníci někde u teplých moří.

Nikdy jsem nepředpokládal, že se budu odvolávat na údaje vysílače Svobodná Evropa, bohužel je to pro komunistu tvrdá zkušenost. Ale informace o zdraví koncernu Volkswagen od redaktorů Svobodné Evropy mají daleko blíž k pravdě než servilní zprávy většiny našich redaktorů. Omlouvám se čestným výjimkám.

V souvislosti s masovým vystoupením zaměstnanců z Mladé Boleslavi mi dovolte zvýraznit jednu smutnou skutečnost. Dvakrát v tomto roce byli odboráři osočováni poprvé po setkání na Staroměstském náměstí v počtu cca 60 tisíc a podruhé v Mladé Boleslavi, kde jich stávkovalo asi 10 tisíc. Byly slyšet hlasy o porušování sociálního smíru, zvyšování napětí atd. Bohužel jde o standardní projevy tržní ekonomiky, kde i stávka má své místo, a je zcela správné, že toto akceptuje naše legislativa.

Tlak proti odborům - jak omezování práv, tak i počtu - je součástí strategie mnoha vlád a monopolů. Pokud počet odborářů poklesne pod reprezentační míru, tak ihned tytéž vlády začnou tvrdit, že tripartita je nesmysl a odbory dostatečně nereprezentují zájmy zaměstnanců.

Obrana škodováků je zcela legitimní jak proti propouštění, tak i budoucnosti svého závodu. Zcela zavádějící jsou inzeráty, že mladoboleslavská Škodovka přijme 1 700 zaměstnanců. Přijme, ale jde o ostré síto tzv. esismentu, kde šanci mají ne ani tak kvalifikovaní, ale především mladí, zdraví, odolní a silní. Pracovní tempo na linkách pro opotřebované padesátníky není.

Velmi rád akceptuji ujišťování jak představitelů Volkwagenu, tak i mladoboleslavského managementu, že ani 70% podíl zahraničního kapitálu neznamená, že se Mladá Boleslav stane montážním závodem, že nezmizí motorárna, výzkum a vývoj. Zde mohu jako odborář jen slíbit, že v zájmu zaměstnanosti na Mladoboleslavsku a také i jisté hrdosti na značku Škoda budu celou věc pečlivě sledovat.

Ještě jednou děkuji panu ministru Dlouhému za doslova vzorovou odpověď na moji interpelaci. Pochopitelně s ní souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Chce se někdo dále vyjádřit k bloku odpovědí, se kterými je souhlas? Jestliže ne, uzavírám rozpravu k tomuto návrhu usnesení.

Vážená Poslanecká sněmovno, navrhuji vám k tomuto bodu následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpověďmi předsedy vlády Václava Klause

- na interpelaci poslance Jaroslava Nováka podle sněmovního tisku 1188 A,

- na interpelaci poslance Jaroslava Nováka podle sněmovního tisku 1257 A,

- na interpelaci poslance Jaroslava Nováka podle sněmovní tisku 1258 A,

- na interpelaci poslance Jiřího Šolera podle sněmovního tisku 1315 S;

s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

- na interpelaci poslance Jana Jegly podle sněmovního tisku 1309 A;

s odpověďmi ministra hospodářství Karel Dyby na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy podle sněmovního tisku 1050 B,

- na interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty podle sněmovního tisku 1086 B,

- na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy podle sněmovního tisku 1089 A,

- na interpelaci poslanců Pavla Hirše, Alfréda Frommera, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka a Vítězslava Valacha podle sněmovního tisku 1155 A,

- na interpelaci poslance Milana Loukoty podle sněmovního tisku 1256 A,

- na interpelaci poslance Jiřího Drápely podle sněmovního tisku 1280 B,

- na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka podle sněmovního tisku 1314 A;

s odpověďmi ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na

- interpelaci poslance Milana Loukoty, podle sněmovního tisku 838 A,

- interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 873 A,

- interpelaci poslance Miroslava Řezníčka, podle sněmovního tisku 1087 B,

- interpelaci poslance Jana Bláhy, podle sněmovního tisku 1212 P,

- interpelaci poslance Jiřího Drápely, podle sněmovního tisku 1224 A;

s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1212 S;

s odpověďmi ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 118 B,

- interpelaci poslance Václava Klučky, podle sněmovního tisku 1315 l;

s odpověďmi ministra kultury Pavla Tigrida na

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1010 A,

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1118 C;

s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

- na interpelaci poslance Jana Kryčera, podle sněmovního tisku 1076 A;

s odpověďmi ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na

- interpelaci poslance Jana Bláhy, podle sněmovního tisku 1212 D,

- interpelaci poslanců Miloše Skočovského a Dalibora Štambery, podle sněmovního tisku 1251 A;

s odpověďmi ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na

- interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 1027 B,

- interpelaci poslance Alfréda Frommera, podle sněmovního tisku 1081 A,

- interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 1158 A,

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku.1212 H,

- interpelaci poslanců Jaroslava Nováka, Milana Loukoty, Josefa Valenty, Bohuslava Kuby a Oldřicha Vrchy, podle sněmovního tisku 1310 A,

- interpelaci poslanců Jaroslava Nováka, Milana Loukoty, Josefa Valenty, Bohuslava Kuby a Oldřicha Vrchy, podle sněmovního tisku 1320 A;

s odpověďmi ministra vnitra Jana Rumla na

- interpelaci poslanců Jaroslava Sourala a Jaroslava Žižky, podle sněmovního tisku 917 A,

- interpelaci poslance Jaroslava Nováka, podle sněmovního tisku 1006 A,

- interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 1027 A,

- interpelaci poslance Oldřicha Vrchy, podle sněmovního tisku 1050 A,

- interpelaci poslance Jana Kryčera, podle sněmovního tisku 1076 B,

- interpelaci poslanců Milana Loukoty a Josefa Valenty, podle sněmovního tisku 1086 A,

- interpelaci poslance Milana Loukoty, podle sněmovního tisku 1104 A,

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1109 B,

- interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 1119 A,

- interpelaci poslance Jaroslava Nováka, podle sněmovního tisku.1185 A,

- interpelaci poslance Stanislava Grosse, podle sněmovního tisku 1212 A,

- interpelaci poslance Jana Bláhy, podle sněmovního tisku 1212 L,

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1212 M,

- interpelaci poslance Miroslava Kašpárka, podle sněmovního tisku.1287 A,

- interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 1327 A;

s odpověďmi ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na

- interpelaci poslance Jana Kryčera, podle sněmovního tisku 1106 A,

- interpelaci poslance Jaroslava Štraita, podle sněmovního tisku 1212 V;

s odpověďmi ministra obrany Viléma Holáně na

- interpelaci poslance Milana Loukoty, podle sněmovního tisku 1033 A,

- interpelaci poslance Milana Loukoty, podle sněmovního tisku 1105 A;

s odpověďmi ministra životního prostředí Františka Bendy na

- interpelaci poslance Jiřího Drápely, podle sněmovního tisku 1280 A,

- interpelaci poslance Jana Jegly, podle sněmovního tisku 1308 A;

s odpověďmi ministra dopravy Jana Stráského na

- interpelaci poslance Milana Loukoty, podle sněmovního tisku 1111 A,

- interpelaci poslance Dalibora Štambery, podle sněmovního tisku 1203 A.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jsem právě s vypětím všech sil dočetl.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 174. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 98 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo.

Tím jsme se vyrovnali s prvním blokem odpovědí na interpelace a přistupujeme k dalším odpovědím. V tomto okamžiku, dámy a pánové, mi dovolte, abych vám tlumočil omluvu pana předsedy vlády Václava Klause, který se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny vzhledem k tomu, že si přivodil zranění a je tedy vázán na místo ještě více, než je to obvyklé jindy.

Hlásí se někdo z poslanců do rozpravy? Ne, to jsou jenom milé předvánoční výkřiky z řad sociálních demokratů. Děkuji vám.

Dámy a pánové, nyní budeme projednávat obvyklým způsobem odpovědi na interpelace.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci využívání příslušníků osobní ochrany - tisk 1038. Je pan poslanec přítomen? Není. Pan poslanec Vik je autorem i další interpelace.

Paní poslankyně Eva Fischerová je přítomna? Ano. Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci ve věci plnění programového prohlášení vlády České republiky v oblasti sociální politiky - tisk 1200. Odpověď se předkládá jako tisk 1200 A.

Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou? Paní poslankyně se chystá vystoupit v rozpravě. Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, doufám, že to bude milý výkřik z řad sociální demokracie, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, se zaujetím jsem si přečetla odpověď pana premiéra na moji interpelaci ve věci plnění programového prohlášení vlády České republiky v oblasti sociální politiky. Jako obvykle jsem přesvědčována o správném postupu vlády České republiky i v případech, kde je zřejmé, že není zcela v souladu zejména s mezinárodními závazky, které jsme přijali podpisem mezinárodních smluv. To se pak zvláště týká problematiky rodiny ve vztahu k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a materiálu navazujícího - Nairobské výsledné strategie pro pokrok žen, a dále Úmluvy OSN o právech dítěte.

V dokumentech z Nairobi se v §.125 uvádí, cituji, že je třeba na nejvyšší úrovni vlády vybudovat patřičnou instituci, která by disponovala dostatečnými fondy a autoritou a jejichž základním úkolem by bylo zajišťovat, aby ve všech rozvojových plánech a programech byly respektovány přínosy žen k rozvoji a aby ženy byly do realizace rozvojových programů začleňovány.

Dále se v § 126 doporučuje věnovat zvláštní pozornost skutečnosti umožňující změnu v myšlení kruhů, které mají rozhodující pravomoc a které se rekrutují z mužů. Vlády by podle tohoto paragrafu měly vytvářet a plnit legislativní a administrativní opatření a mobilizovat komunikační a informační systémy, aby si společnost byla vědoma zákonných práv žen na účasti rozvojového procesu na všech stupních řízení. Vlády by měly stimulovat vytváření ženských organizací a zájmových skupin a poskytovat jim v případě potřeb finanční a organizační prostor.

V dalších paragrafech tohoto dokumentu, které jsme přijali formou podpisu mezinárodní smlouvy, jsou pak uvedeny povinnosti vlád při spolupráci a koordinaci tohoto úsilí mezi vládami a na dalších mezinárodních úrovních při shromažďování statistických informací o těchto aktivitách a vytváření uceleného informačního systému pro danou oblast. Měl by být podporován místní průzkum a místní experti při řešení sociálního, ekonomického a politického uplatnění žen v naší společnosti, včetně sledování a zhodnocení všech přijímaných opatření, směřujících k rovnému podílu žen na uvedeném rozvoji.

V dokumentu se dále upozorňuje na skutečnosti, že vlády musí se vší vážností sledovat vytváření sociálních jistot a ochrany zdraví a mateřství v souladu s předpisy Mezinárodního úřadu práce, konvencí o ochraně mateřství a dalšími. Při stejném právu na práci mají muži i ženy právo na stejný plat podle stejných podmínek bez ohledu na ekonomickou situaci státu. Toto všechno pravděpodobně spolupracovníci pana premiéra nebrali v úvahu a neupozornili na skutečnost, že opravdu nejde o socialistické relikty při uplatňování uvedených požadavků, ale o mezinárodní závazky České republiky, které jsme podepsali a kterým od voleb v roce 1992 není věnována patřičná pozornost. Velmi pravděpodobně rovněž nejsou zvyklými mezinárodními postupy a na příslušných místech průběžně oponovány.

Negativní přístup pana premiéra k ustavení týmu či orgánu zaměřeného na problematiku žen, dětí, mládeže a rodiny je bohužel v rozporu s § 125 dokumentu z Nairobi, který nám, vzhledem k podpisu Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, přísluší naplňovat. Podceňování diskutovaného problému vládou České republiky je bohužel patrné i z neúčasti oficiální české delegace na regionální konferenci OSN, která se konala ve Vídni v říjnu t. r., a to bez účasti zástupce vlády České republiky nebo parlamentu.

Nelze nevidět, že i to je jistý signál zahraničí, jak si představujeme další vývoj naší země. Ve vyspělých evropských zemích totiž otázky žen, dětí a rodiny řeší právě orgány ustavené pro tuto oblast společenského života. Jako příklad uvádím Německo, Rakousko a skandinávské země. A jako podpůrný názor si dovoluji upozornit na článek dr. Moserové v sobotním Telegrafu. A je to právě tato vláda, která po rozpadu Československa nepřevzala štafetu ve smyslu zásad politiky vlády Československé Federativní republiky v oblasti realizace práv žen, dětí a rodiny.

Chceme-li, jak se praví v programovém prohlášení vlády, aby základním sociálním prostorem byla právě rodina, iniciativu v tomto směru vláda bude muset dříve nebo později stejně vyvinout.

K otázce číslo 5, oddělení financí z pojistného na důchodové a nemocenské pojištění od státního rozpočtu: z odpovědi pana premiéra vyplývá, že vláda hodlá i nadále pojistné ve státním rozpočtu využívat i pro účely jiné. Nicméně odpověď na moji otázku není jednoznačná. Poněkud více lze již vyčíst ze slov místopředsedy vlády a ministra financí pana Kočárníka při předkládání státního rozpočtu. V roce 1995 financování sociálního zabezpečení zůstává součástí rozpočtu. Případné změny mohou být definovány a testovány zákonným rámcem transformace sociální politiky. Je tedy pro mne dnes již zcela jasné, že tato vláda a právě v této oblasti svůj program nedodrží. Záleží na parlamentu, ale především na veřejnosti, jak se s touto realitou a jejími výrazně negativními důsledky vyrovná.

V oblasti rodinného práva mě o svých plánech vláda nejsnáze přesvědčí splněním prací vyplývajících ze stanoviska vlády k předloženému materiálu číslo 901/1994.

Za odpovědi na otázky čísla 6 a 7 děkuji. Vám děkuji za trpělivost a za podporu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Kdo se dále hlásí do rozpravy k této interpelaci? Jestliže nikdo, rozpravu končím a navrhuji následující usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na právě projednávanou interpelaci. Kdo je pro přijetí takovéhoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 175. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat, a to poměrem hlasů 44 hlasů pro, 30 proti, 25 se zdrželo.

Dovolím si dát hlasovat o návrhu opačného usnesení. Kdo souhlasí s odpovědí na právě projednanou interpelaci, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 176. Je zde zpochybnění tohoto hlasování, vzhledem k žádosti o odhlášení. Jako vždy vyhovím žádosti pana poslance a požádám vás, abyste se znovu zaprezentovali.

O návrhu souhlasného usnesení budeme hlasovat ještě jednou. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 177. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 36 proti, 11 se zdrželo.

Pan poslanec Vyvadil - technická poznámka.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, protože čas všech nás je vzácný, já bych si dovolil podat ještě jeden procedurální návrh. Kromě případů, kdy nejsou přítomni poslanci a neprojednává se interpelace, podal bych ještě procedurální návrh, aby se neprojednávaly ty interpelace, pokud není přítomen člen vlády, pokud výjimečně by si to ten poslanec nepřál. Tím nedojde k porušení práv jaksi toho poslance, ale z mého úhlu pohledu minimálně pět mých interpelací, které se nestačily v té fázi vyřadit, vyřazeny nebyly a já sám budu prostě souhlasit, aby se teď jaksi neřešily. Čili to je můj procedurální návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Váš procedurální návrh spočívá v tom - vyřadit interpelace, které se týkají členů vlády, kteří nejsou přítomni.

l

Poslanec Jiří Vyvadil: Pokud by si ten poslanec výjimečně, výslovně nepřál, aby se projednaly.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem pana poslance Vyvadila, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 178. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 55 pro, 13 proti, 33 se zdrželo.

Dámy a pánové, jen poznámku na okraj: Jste si vědomi nebo víte o mně, že jsem přítelem všech zrychlování a zjednodušování. Upozorňuji však na to, že to vlastně znamená, že ty skupiny interpelací - lidově řečeno - pohrneme před sebou. Chci se zeptat, kdo z těch, kteří interpelovali pana předsedu vlády, resp. dostali odpověď na interpelaci od pana předsedy vlády, trvají na projednání odpovědi na jejich interpelaci? Takže budeme postupovat asi tím způsobem, že se vždy zeptám, když k té interpelaci dojdeme, protože jinak to organizačně asi nebude možno zvládnout.

Tedy interpelaci paní poslankyně Fischerové jsme projednali, resp. odpověď.

Poslanec Jiří Hájek obdržel odpověď na interpelaci ve věci přístupu České republiky k Evropské úmluvě č. 43, tisk 1209. Odpověď se předkládá jako tisk 1209 A. Prosím pana poslance, aby zaujal stanovisko.

Poslanec Jiří Hájek: Pane předsedající, já jsem trval na tom projednání z toho důvodu, že osud odpovědi na tu interpelaci je víceméně dán. Takže valit ji před sebou do příští schůze nemá smysl. Vzhledem k tomu, že tady pan předseda vlády není, toliko pro stenozáznam chci dodat, že s jeho odpovědí nesouhlasím, a sice z věcných důvodů, neboť jsem měl dostatek příležitostí přesvědčit se o tom, že skutečnost je jiná, než jak ve své odpovědi uvádí. Tedy s tou předloženou odpovědí souhlasit nemohu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP