1. - 3. listopadu 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

24. schůze1. - 3. listopadu 1994

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1193 - 1196, 1230 - 1237 a 1271 - 1273

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1238 - 1247 a 1247 - 1279

III. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Ladislava Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1149

IV. Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle sněmovních tisků 1136 a 1261

V. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., podle sněmovních tisků 10001146

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994, podle sněmovního tisku 1102

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994, podle sněmovního tisku 1103

VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211

IX. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovního tisku 11481265

X. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. podle sněmovních tisků 11131262

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, podle sněmovního tisku 1124

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XIV. Návrh poslance Josefa Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, podle sněmovních tisků 9911162

XV. Rezignace členky Rady Českého rozhlasu

XVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb., podle sněmovních tisků 11751295

XVIII. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747748

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

XXIV. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 10431284

XXV. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, podle sněmovních tisků 11451250

XXVI. Informace o současném stavu a navrhovaných řešeních pohledávek Fondu národního majetku po lhůtě splatnosti, podle sněmovního tisku 1171 a dodatku k němu

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb., zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovních tisků 11371266

XXVIII. Návrh poslanců Miroslava Čapka a Jaroslava Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovních tisků 1138 a 1267

XXIX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994, podle sněmovního tisku 1283

XXX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP