1. - 3. listopadu 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

l. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 24. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 1. - 3. listopadu 1994

Obsah

1. listopadu 1994

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Josefa Bejčka

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

Řeč poslance Zdenka Trojana

l. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1193 - 1196, 1230 - 1237 a 1271 - 1273

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Černého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1238 - 1247 a 1274 - 1279

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Ladislava Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1149

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle sněmovních tisků 1136 a 1261

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Usnesení schváleno

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

V. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1000 a 1146

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994, podle sněmovního tisku 1102

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994, podle sněmovního tisku 1103

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VIII. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

IX. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovních tisků 1148 a 1265

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Marie Stiborové

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

2. listopadu 1994

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Pokračování v projednávání bodu

IX. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovních tisků 1148 a 1265

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Zdenka Trojana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

X. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, podle sněmovních tisků 1113 a 1262

Řeč ministra průmyslu a obch. Vl. Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč ministra průmyslu a obch. Vl. Dlouhého

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra průmyslu a obch. Vl. Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč ministra průmyslu a obch. Vl. Dlouhého

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč ministra průmyslu a obch. Vl. Dlouhého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč ministra průmyslu a obch. Vl. Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslankyně Anny Röschové

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Josefa Holuba

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, podle sněmovního tisku 1124

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

IX. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovních tisků 1148 a 1265

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIV. Návrh poslance Josefa Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, podle sněmovních tisků 991 a 1162

Řeč poslance Josefa Bejčka

Usnesení schváleno

XV. Rezignace členky Rady Českého rozhlasu

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Doplnění pořadu schůze schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1175 a 1295

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

3. listopadu 1994

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XVIII. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 74

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Zdenka Trojana

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1300 - 1303

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

V. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve zněni zákona č. 121/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1000 a 1146

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1175 a 1295

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XXIV. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1248

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Stanislava Grosse

Usnesení schváleno

XXV. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, podle sněmovních tisků 1145 a 1250

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XXVI. Informace o současném stavu a navrhovaných řešeních pohledávek Fondu národního majetku po lhůtě splatnosti, podle sněmovního tisku 1171 a dodatku k němu

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdenka Vorlíčka

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb., zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1137 a 1266

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXVIII. Návrh poslanců Miroslava Čapka a Jaroslava Ortmana na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovních tisků 1138 a 1267

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXVIX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994, podle sněmovního tisku 1283

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští schůze

XXX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP