Stenografický zápis 24. schůze, 3. listopadu 1994


(Jednání zahájeno ve 9.11 hodin)
(Jednání opět zahájeno v 9.11 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XVIII. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Poslanec František Kozel


XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Šoler
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miroslav Čapek
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Jan Litomiský
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Trojan
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 10.22 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání opět zahájeno v 11.24 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec František Brožík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec František Brožík
Poslanec Tomáš Sojka


XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Michal Kraus
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jozef Wagner
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 13.20 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.13 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Brožík
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Zdeněk Trojan
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Marek Benda
Poslanec Alfred Frommer
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 16.34 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.50 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jan Černý


XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Místopředseda PSP Pavel Tollner


V. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1000 a 1146

Poslanec Miloslav Výborný
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Karel Mach
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Budinský
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Vladimír Budinský


XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Bílý


XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze opět zahájena v 18.12 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1175 a 1295

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 18.18 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.45 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Miroslav Čerbák


XXIV. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovních tisků 1043 a 1284

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Stanislav Gross


XXV. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, podle sněmovních tisků 1145 a 1250

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXVI. Informace o současném stavu a navrhovaných řešeních pohledávek Fondu národního majetku po lhůtě splatnosti, podle sněmovního tisku 1171 a dodatku k němu

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Vladimír Procházka
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec František Trnka
Poslanec Josef Holub


XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze opět zahájena ve 20.18 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb., zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1137 a 1266

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Matějka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Hurta
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 20.55 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 21.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jozef Wagner
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Hájek
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub


XXVIII. Návrh poslanců Miroslava Čapka a Jaroslava Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovních tisků 1138 a 1267

Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Vlastimil Doubrava


XXIX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994, podle sněmovního tisku 1283

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář


XXX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze skončena ve 22.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP