Stenografický zápis 24. schůze, 2. listopadu 1994


(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)
(Schůze zahájena v 9.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IX. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovního tisku 1148 a 1265

Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Josef Ullmann
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jaroslav Štrait


X. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. podle sněmovních tisků 1113 a 1262

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Frank
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec František Kačenka
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Jaroslav Žižka
Poslanec Josef Holub
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Holub
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Josef Holub
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec František Kačenka
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Trojan
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.28 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Jan Černý
Poslanec Stanislav Kozák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Holub


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, podle sněmovního tisku 1124

Místopředseda PSP Jan Kasal


IX. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovního tisku 1148 a 1265

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář
Poslanec František Kozel
Poslanec Martin Chudoba


XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Vladimír Koronthály


XIV. Návrh poslance Josefa Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, podle sněmovních tisků 991 a 1162

Poslanec Josef Bejček


XV. Rezignace členky Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.40 hodin.)
(Jednání zahájeno v 17.25 hodin.)


XVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

Místopředseda PSP Jan Kasal


XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1175 a 1295

Poslanec František Kozel
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný


XIII. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Robert Kolář


XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP