Stenografický zápis 24. schůze, 1. listopadu 1994

(Schůze zahájena ve 14.11 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno ve 14.15 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.28 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec František Kozel
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Josef Bejček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Zdeněk Trojan


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1193 - 1196, 1230 - 1237 a 1271 - 1273

Poslanec Jan Černý


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1238 - 1247 a 1247 - 1279

Předseda PSP Milan Uhde


III. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Ladislava Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1149

Poslanec Ladislav Blažek


IV. Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle sněmovních tisků 1136 a 1261

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Řezáč
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák


V. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1000 a 1146

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Karel Mach
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloslav Výborný


VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994, podle sněmovního tisku 1102

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994, podle sněmovního tisku 1103

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Richard Mandelík
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 1.45 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.02 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


IX. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovního tisku 1148 a 1265

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Andrej Gjurič
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Robert Dostál
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Řezáč
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze byla přerušena v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP