27. - 29. září 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období
23. schůze27. - 29. září 1994

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1151 a 1152, 1177 až 1180

II. Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1153 a 1176

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1045 a 1164

IV. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů

V. Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 9761147

VI. Návrh poslankyně P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 989998

VII. Návrh poslance R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, podle sněmovních tisků 1047 a 1166

VIII. Návrh poslance S. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993Sb., podle sněmovních tisků 10831167

IX. Návrh poslance F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 10841168

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici

XI. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 10961165

XII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky

XIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce1993, podle sněmovního tisku 1032

XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah

XV. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah

XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

XVII. Návrh na rezignaci člena Rady Státního fondu kultury České republiky

XVIII. Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně

XX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1157

XXI. Návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747748

XXII. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovních tisků 11001170

XXIII. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

XXIV. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 12. února 1994, podle sněmovního tisku 1023

XXVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1156

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

XXIX. Vládní návrh zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovních tisků 10941169

XXX. Návrh místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb., podle sněmovních tisků 983 a 1163


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP