27. - 29. září 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1993

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 23. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané dne 27. - 29. září 1994

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Josefa Bejčka

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1151 a 1152, 1177 až 1180

Řeč poslance PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1153 a 1176

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1 992 Sb., a zákona č. 170/1 993 Sb., podle sněmovních tisků 1045 a 1164

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Usnesení schváleno

V. Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 976, 1063 a 1147

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Petra Koháčka

VI. Návrh poslankyně P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 989 a 998

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Marka Bendy

VII. Návrh poslance R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, podle sněmovních tisků 1047 a 1166

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Usnesení schváleno

VIII. Návrh poslance S. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1083 a 1167

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Ivana Bečváře

Usnesení schváleno

IX. Návrh poslance F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 1084 a 1168

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jana Jegly

Usnesení schváleno

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury České republiky na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Ivana Maška

XI. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1096 a 1165

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

XII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářsky výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993, podle sněmovního tisku 1032

Řeč poslance Martina Přibáně

Usnesení schváleno

XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Seifera

Doplnění pořadu schůze schváleno

XV. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna, Zásah

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Ivana Maška

XI. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1096 a 1165

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

XII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993, podle sněmovního tisku 1032

Řeč poslance Martina Přibáně

Usnesení schváleno

XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Seifera

Doplnění pořadu schůze schváleno

XV. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna, Zásah

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Usnesení schváleno

XVII. Návrh na rezignaci člena Rady Státního fondu kultury České republiky

Usnesení schváleno

XVIII. Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Petra Brodského

Usnesení schváleno

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1157

Usnesení schváleno

XXI. Návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXII. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovních tisků 1100 a 1170

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIII. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXII. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovních tisků 1100 a 1170

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka

XXIV. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Usnesení schváleno

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 12. února 1994, podle sněmovního tisku 1023

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XXVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1156

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč ministra kultury Pavla Tigrida

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Usnesení schváleno

Řeč poslance Emila Jaroše

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

981 A

Usnesení schváleno

990 A

Usnesení schváleno

1024 A

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

1031 A

Usnesení schváleno

1038 A

Usnesení schváleno

1066 A

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

1092 F

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Andreje Gjuriče

1093 A

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Usnesení schváleno

978 A

Řeč poslance Jiřího Hájka

1108 A

Usnesení schváleno

1112 A

Usnesení schváleno

1121 A

Usnesení schváleno

964 A

Řeč poslance Václava Grulicha

Usnesení schváleno

990 B

Usnesení schváleno

1021 A

Řeč poslance Jiřího Drápely

Usnesení schváleno

1109 A

Usnesení schváleno

1110 A

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

1118 A

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

1091 A

Usnesení schváleno

1123 A

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

1026 D

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

1027 A

Usnesení schváleno

1050 A

Usnesení schváleno

1088 A

Usnesení schváleno

1076 B

Usnesení schváleno

1068 A

Usnesení schváleno

992 A

Usnesení schváleno

1085 A

Usnesení schváleno

1086 A

Usnesení schváleno

1104 A

Usnesení schváleno

1097 A

Usnesení schváleno

1087 A

Usnesení schváleno

1107 A

Usnesení schváleno

1109 B

Usnesení schváleno

1119 A

Usnesení schváleno

1144 A

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

1117 A

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

917 A

Usnesení schváleno

106 A

Usnesení schváleno

838 A

Usnesení schváleno

873 A

Usnesení schváleno

892 A

Usnesení schváleno

1011 A

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

1087 B

Usnesení schváleno

1115 A

Usnesení schváleno

1022 L

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Usnesení schváleno

1026 B

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Usnesení schváleno

1072 A

Usnesení schváleno

1099 A

Usnesení schváleno

1110 B

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

1078 A

Řeč poslance Jiřího Šolera

1079 B

Usnesení schváleno

1118 B

Usnesení schváleno

1122 A

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

1026 C

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

1030 A

Usnesení schváleno

1105 A

Usnesení schváleno

1092 D

Řeč poslance Michala Krause

Usnesení schváleno

1033 A

Usnesení schváleno

1026 A

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIX. Vládní návrh zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovních tisků 1094 a 1169

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Karla Macha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Karla Macha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXX. Návrh místopředsedy PSP J. Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb., podle sněmovních tisků 983 a 1163

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Václava Klučky

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP