Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 23. schůze

23. schůze (27., 28., 29. září 1994)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1151 a 1152, 1177 až 1180

Projednávání (27. září 1994)

II. Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1153 a 1176

Projednávání (27. září 1994)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1045 a 1164

Projednávání (27. září 1994)

IV. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů

Projednávání (27. září 1994)

V. Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 976,1063 a 1147

Projednávání (27. září 1994)

VI. Návrh poslankyně P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 989 a 998

Projednávání (27. září 1994)

VII. Návrh poslance R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, podle sněmovních tisků 1047 a 1166

Projednávání (27. září 1994)

VIII. Návrh poslance S. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993Sb., podle sněmovních tisků 1083 a 1167

Projednávání (27. září 1994)

IX. Návrh poslance F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 1084 a 1168

Projednávání (27. září 1994)

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici

Projednávání (27. září 1994)

XI. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1096 a 1165

Projednávání (27. září 1994)

XII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (27. září 1994)

XIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce1993, podle sněmovního tisku 1032

Projednávání (27. září 1994)

XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah

Projednávání (27. září 1994)

XV. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah

Projednávání (27. září 1994)

XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Projednávání (28. září 1994)

XVII. Návrh na rezignaci člena Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání (28. září 1994)

XVIII. Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky

Projednávání (28. září 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně

Projednávání (28. září 1994)

XX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1157

Projednávání (28. září 1994)

XXI. Návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Projednávání (28. září 1994)

XXII. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovních tisků 1100 a 1170

Projednávání, část č. 1 (28. září 1994)
Projednávání, část č. 2

XXIII. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (28. září 1994)

XXIV. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Projednávání (28. září 1994)

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 12. února 1994, podle sněmovního tisku 1023

Projednávání (28. září 1994)

XXVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1156

Projednávání (28. září 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (29. září 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Projednávání (29. září 1994)

XXIX. Vládní návrh zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovních tisků 1094 a1169

Projednávání (29. září 1994)

XXX. Návrh místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

Projednávání (29. září 1994)

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb., podle sněmovních tisků 983 a 1163

Projednávání (29. září 1994)Přihlásit/registrovat se do ISP