7. - 9. července 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období
21. schůze7. - 9. července 1994

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv

III. Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky, podle sněmovních tisků 10161057

IV. Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovních tisků 10151058

V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

VI. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 10341059

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

X. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovních tisků 855 a 855 A

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb., podle sněmovních tisků 9571061

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

XVI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 971

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

XIX. Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

XX. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 921

XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

XXIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, uvedeného ve sněmovním tisku 155

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039

XXVI. Návrh poslanců Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 958993

XXVII. Návrh poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností, podle sněmovních tisků 9671075

XXVIII. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993

XXIX. Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993

XXX. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 909

XXXI. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993, podle sněmovního tisku 926

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

XXXIII. Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

XXXIV. Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace

XXXVI. Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku

XXXVII. Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf

XXXVIII. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky

XXXIX. Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy

XXXX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1073

XXXXI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1074

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP