7. - 9. července 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 21. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 7. - 9. července 1994

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Doplnění pořadu schůze schváleno

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky, podle sněmovních tisků 1016 a 1057

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vladimíra Koronthály

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Ivana Maška

IV. Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovních tisků 1015 a 1058

Řeč ministra Igora Němce

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Ivana Maška

Usnesení schváleno

V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1990 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VI. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Josefa Hálka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Usnesení schváleno

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Pokračování v projednávání bodu

V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1990 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1034 a 1059

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč guvernéra ČNB Josefa Tošovského

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Bláhy

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

IX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

814 A

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

970 I

Řeč poslance Václava Grulicha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Grulicha

978 A

Usnesení schváleno

981 A

Usnesení schváleno

990 A

Usnesení schváleno

1022 K

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Exnera

Usnesení schváleno

1022 O

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

1022 P

Řeč poslance Petra Kavana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Kavana

1038 A

Usnesení schváleno

917 A

Usnesení schváleno

979 B

Usnesení schváleno

992 A

Usnesení schváleno

1006 A

Usnesení schváleno

1019 A

Usnesení schváleno

1027 A

Usnesení schváleno

980 B

Řeč poslance Jiřího Drápely

Usnesení schváleno

990 B

Usnesení schváleno

1020 A

Řeč poslance Miroslava Rašky

Usnesení schváleno

962 A

Usnesení schváleno

970 F

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Miloslava Výborného

980 C

Usnesení schváleno

1025 A

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Františka Trnky

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

1009 A

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

838 A

Usnesení schváleno

1022 B

Usnesení schváleno

873 A

Usnesení schváleno

892 A

Usnesení schváleno

1011 A

Usnesení schváleno

1022 L

Usnesení schváleno

1026 B

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Usnesení schváleno

1022 N

Usnesení schváleno

1026 A

Usnesení schváleno

979 A

Usnesení schváleno

1022 D

Řeč poslance Michala Krause

1022 G

Řeč poslance Michala Krause

Usnesení schváleno

1022 H

Řeč poslance Michala Krause

Usnesení schváleno

1022 I

Řeč poslance Václava Exnera

973 B

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

948 A

Usnesení schváleno

1022 E

Usnesení schváleno

1022 J

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Usnesení schváleno

1022 U

Usnesení schváleno

973 A

917 B

Usnesení schváleno

1010 A

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1034 a 1059

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč guvernéra ČNB Josefa Tošovského

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Doplnění pořadu schůze schváleno

X. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Martina Syky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Jaroslava Ungera

Řeč poslance Alfreda Frommera

V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jana Třebického

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Třebického

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855 a 855 A

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Doplnění pořadu schůze schváleno

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Martina Přibáně

Usnesení schváleno

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb., podle sněmovních tisků 957 a 1061

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Budinského

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč prezidenta NKÚ Lubomíra Voleníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

XVI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 971

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Pavla Peška

Usnesení schváleno

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Holuba

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Pokračování v projednávání bodu

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

XIX. Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XX. Návrh poslance K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 929

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Josefa Janečka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, uvedeného ve sněmovním tisku 155

Řeč poslance Karla Hrdého

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Martina Přibáně

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

XXVI. Návrh poslanců Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 958 a 993

Řeč poslance Radima Špačka

Usnesení schváleno

XXVII. Návrh poslanců Miroslava Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností, podle sněmovních tisků 967 a 1075

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Miloslava Výborného

XXVIII. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXIX. Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Usnesení schváleno

XXX. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 909

Řeč poslance Alfreda Frommera

Usnesení schváleno

XXXI. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993, podle sněmovního tisku 926

Řeč poslankyně Stanislavy Bumbové

Usnesení schváleno

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXIII. Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXIV. Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise pro kontrolu privatizace

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Hany Orgoníkové

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Pokračování v projednávání bodu

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

XXXVI. Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

XXXVII. Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXVIII. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXXIX. Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

XXXX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1073

Usnesení schváleno

XXXXI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1074

Usnesení schváleno

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Závěrečná řeč místopředsedy PSP J. Vlacha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP