31. května - 3. června 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 19. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 31. května - 3. června 1994

Schůzi zahájil předseda PSP M. Uhde,

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč předsedy PSP M. Uhdeho

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslanc. Radima Špačka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 985 - 987 a 999

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 988 a 1001

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. listopadu 1993 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. listopadu 1993, podle sněmovního tisku 869

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, podle sněmovních tisků 862 a 974

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VI. Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VIII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1007

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

X. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1006

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XI. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 972

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 880 a 977

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993, podle sněmovních tisků 959 a 1004

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 880 a 977

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

XIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani, podle sněmovního tisku 837

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Josefa Holuba

XVII. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovních tisků 936 a 1003

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč prezidenta NKÚ Lubomíra Voleníka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Ježka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jaroslava Ungera

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra obrany Antonína Baudyše

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ladislava Bodyho

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Sněmovní tisk 794 A

Řeč poslance Jiřího Hájka

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 904 J

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Sněmovní tisk 910 A

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 945 A

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 970 G

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 961 A

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 911 A

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Sněmovní tisk 946 A

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Sněmovní tisk 963 A a 963 B

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 970 F

Řeč poslance Václava Grulicha

Sněmovní tisk 927 A

Řeč poslankyně Orgoníkové

Sněmovní tisk 940 A

Řeč poslance Pavla Seifera

Sněmovní tisk 943 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 949 A

Řeč poslance Roberta Dostála

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 853 B Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 917 A a 917 B

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Sněmovní tisk 947 A

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 970 B

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Sněmovní tisk 838 A Sněmovní tisk 873 A

Sněmovní tisk 892 A

Sněmovní tisk 941 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 980 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 948 A

Sněmovní tisk 928 A

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 950 A

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 891 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 970 E a 970 H

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 816 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 853 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 970 A

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Sněmovní tisk 905 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 942 A

Usnesení schváleno

Sněmovní tisk 979 A

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XX. Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 916 a 994

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Řezáč

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855

Řeč poslance Marka Bendy

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXII. Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a o Psychologické komoře České republiky, podle sněmovního tisku 16

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 1017 a 1018

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXI. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XX. Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 916 a 994

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

XXV. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovních tisků 860 a 995

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Vlastislava Kuchare

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXVI. Vládní návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 929 a 997

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jaroslava Nedorosta

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Pokračování v projednávání bodu

XXV. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovních tisků 860 a 995

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP