26. - 29. dubna 1994

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 18. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 26. - 29. dubna 1994

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Schválen pořad schůze

I. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jana Vika

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Vika

II. Návrh na zvolení poslankyně K. Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Pavla Seifera

III. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisky 800 a 918

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Emila Jaroše

Projednáváni tohoto bodu bylo přerušeno

IV. Vládní návrh zákona o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 799 a 914

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

V. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 921

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jana Černého

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

IV. Vládní návrh zákona o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 799 a 914

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ladislava Blažka

Usnesení schváleno

VI. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců F. Kozla a O. Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

VII. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Usnesení schváleno

VIII. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

IX. Návrh poslanců K. Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona ČNR č. 437/1991 Sb., a zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., podle sněmovních tisků 709 a 920

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Bečváře

Usnesení schváleno

X. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, podle sněmovních tisků 836 a 922

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Václava Exnera

XI. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb., podle sněmovních tisků 878 a 924

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XII. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb., podle sněmovních tisků 879 a 925

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 863

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

XIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb., podle sněmovních tisků 879 a 925

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu a z majetku, podle sněmovního tisku 840

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podle sněmovního tisku 841

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, podle sněmovních tisků 815 a 913

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

III. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 800 a 918

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Pokračování v projednávání bodu

III. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 800 a 918

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Jiřího Bílého

Doplnění pořadu schůze schváleno

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

sněmovní tisk 857 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 C

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

sněmovní tisk 895 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 896 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 902 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 B

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 838

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 850 A

Řeč poslance Jaroslava Ungera

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

sněmovní tisk 873 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 892 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 F

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 794 A

Řeč poslance Jiřího Hájka

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 814 A

Řeč poslance Martina Syky

Usnesení schváleno

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 833 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 835 A

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 E

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 851 A

Řeč poslance Jana Jegly

sněmovní tisk 857 H

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 I

Řeč poslance Petra Kavana

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 900 A

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

sněmovní tisk 901 A

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

sněmovní tisk 904 D

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 854 A

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 G

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

sněmovní tisk 904 I

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 J

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 853 B

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 853 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 894 A

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 897 A

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 E

Řeč poslance Michala Krause

sněmovní tisk 848 A

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

sněmovní tisk 857 U

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 V

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 847 A

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 904 M

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 816 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 W

Řeč poslance Jiřího Bílého

sněmovní tisk 864 A

Řeč poslance Karla Hrdého

sněmovní tisk 843 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 S

Řeč poslance Pavla Seifera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno Ľ Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner Pokračování v projednávání bodu

V. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 921

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Jaroslava Ungera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Václava Grulicha

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 766 a 832

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Dalibora Matulky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Usnesení schváleno

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Usnesení schváleno

XXIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a návrhu na vyslovení souhlasu s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko

Usnesení schváleno

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952

Řeč ministra obrany Antonína Baudyše

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra obrany Antonína Baudyše

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Václava Exnera

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXVI. Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona a na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona, podle sněmovních tisků 954 a 958

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXVII. Návrh poslanců V. Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, podle sněmovních tisků 861 a 923

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Pokračování v projednávání bodu

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 766 a 832

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Vika

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Závěrečná řeč předsedy PSP Milana Uhdeho


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP