1. - 9. prosince 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 15. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 1. - 9. prosince 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Michala Krause

Doplnění pořadu schůze schváleno

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 750 až 752

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 753 až 755

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní podle sněmovních tisků 622 a 641

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Františka Kačenky Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Usnesení schváleno

Řeč poslance Michala Krause

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1 992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 611 a 642 Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 605 a 643

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Františka Brožíka

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 618 a 644

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Pokračování v projednávání bodu

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 605 a 643

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Michala Krause

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 618 a 644

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607 a 717

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 619 a 645

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Stanislava Pěničky Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607 a 717

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Petra Loma

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Čundrleho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 61 7 a 646

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím sou visejících, podle sněmovních tisků 607 a 717

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 531 /1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 619 a 645

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Pokračování v projednávání bodu

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 617 a 646

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Anny Röschové

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 612 a 720

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Usnesení schváleno

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/68 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 614 a 719

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 623 a 718

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Františka Pluhaře

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Františka Pluhaře

Řeč poslance Josefa Hájka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993 podle sněmovního tisku 745

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XIV. Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 494 a 630

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 623 a 718

Řeč poslance Martina Syky

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Františka Pluhaře

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Františka Pluhaře

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Františka Pluhaře

Usnesení schváleno

Řeč ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

XV. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 533 a 758, a návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1994

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ludvíka Motyčky Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč ministra obrany Antonína Baudyše

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Luboše Němce

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Usnesení schváleno

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu o svolání organizačního výboru

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb., podle sněmovních tisků 598 a 636

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Petra Koháčka

XVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, podle sněmovních tisků 737 a 757

Řeč ministra Igora Němce

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

XX. Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1 993 Sb., podle sněmovních tisků 628 a 721

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jana Vika

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606

Řeč ministra zahraničních vztahů Josefa Zielence

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XX. Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovních tisků 628 a 721

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Františka Brožíka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Brožíka

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXII. Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., ze dne 8. 12. 1993

Řeč poslance Františka Brožíka

Usnesení schváleno

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb., podle sněmovních tisků 620 a 723

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Usnesení schváleno

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1 990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb., podle sněmovních tisků 610 a 727

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení
služebního poměru policistů Federální železniční policie, podle sněmovních tisků 626 a 725

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Usnesení schváleno

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Kozla

XXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993, podle sněmovního tisku 608

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

XXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Varšavě dne 24. června 1993, podle sněmovního tisku 609

Řeč poslance Petra Nečase

Usnesení schválena

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734

Řeč ministra zahraničních vztahů Josefa Zielence

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč ministra obrany Antonína Baudyše

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč ministra zahraničních vztahů Josefa Zielence

Řeč poslance Petra Nečase

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Pokračování v projednávání bodu

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, podle sněmovních tisků 627 a 726

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

XXXI. Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 613 a 729

Řeč ministra práce a sociálních věcí

Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP

Karel Ledvinka

XXXIII. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby České republiky za rok 1993

Tato část schůze byla neveřejná

Pokračování v projednávání bodu

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Řeč poslankyně Marty Hubové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXIV. Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, podle sněmovních tisků 629 a 722

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Pokračování v projednávání bodu

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XXXI. Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 613 a 729

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Emila Jaroše

Usnesení schváleno

XXXVI. Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Eduarda Bureše

Usnesení schválena

XXXVII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

XXXVIII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Usnesení schváleno

XXXIX. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Řeč poslance Petra Nečase

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Usnesení schváleno

XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Pokračování v projednávání bodu

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Karla Hrdého

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Pavla TollneraSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP