12. - 15. října 1993

13. schůze

12. - 15. října 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny parlamentu

I. Návrh poslance Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, podle sněmovních tisků 473512

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 550 až 562 a 572

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 564 až 568 a 573

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495

VII. Rezignace členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

X. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

XII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

XIV. Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl podle sněmovních tisků 510563

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP