12. - 15. října 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 13. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 12. - 15. října 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

Řeč prezidenta České republiky Václava Havla

I. Návrh poslance Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovních tisků 473 a 512

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Stanislava Kozáka

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 550 až 562 a 572

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 564 až 568 a 573

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 498

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Václava Čundrleho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace podle sněmovního tisku 495

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jiřího Machalíka Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč poslance Josefa Pavely

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

VII Rezignace členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Karla Macha

Usnesení schváleno

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Pokračování v projednávání bodu

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 498

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Vladimíra Řezáče .

Řeč poslance Josefa Valenty

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Martina Syky

Pokračování v projednávání bodu

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Svobody

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Karla Macha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 498

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Martina Syky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Martina Syky

X. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny s jmenováním soudců Ústavního soudu

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Petra Koháčka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Václava Grulicha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky Řeč poslance Dalibora Matulky

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

XIV. Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, podle sněmovních tisků 510 a 563

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 575 Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl podle sněmovních tisků 510 a 563

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč ministra kultury Jindřicha Kabáta

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Oldřicha Kuzílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Tisková oprava


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP