14. - 16. září 1993

12. schůze

14. - 16. září 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 502 - 506, 523 a 524

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 507 - 509, 522

IV. Žádost vlády o zpětvzetí vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 472

V. Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 127 z 20. 5. 1993

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky

IX. Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

X. Rezignace člena Rady České televize

XI. Rezignace člena Rady Českého rozhlasu

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku

XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu

XIV. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu v meziparlamentních organizacích

XV. Volba člena dočasné komise pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu

XVI. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

XVII. Návrh poslance J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb. a zákona ČNR č. 42/1993 Sb., podle sněmovních tisků 464511

XVIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu

XX. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496

XXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze podle sněmovního tisku 427

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 podle sněmovního tisku 487

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

XXVII. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994 podle sněmovních tisků 481514

XXVIII. Návrh poslance J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovních tisků 473 a 512

XXIX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na členy vlády

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP