14. - 16. září 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 12. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 14. - 16. září 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Doplnění pořadu schůze schváleno

Schválen pořad schůze

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 502 - 506, 523 a 524

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 507 - 509, 522

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Žádost vlády o zpětvzetí vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 472

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Petržílka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Evy Fischerové Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Antona Zimy

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Exnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 127 z 20. 5. 1993

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Payna

IX. Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

X. Rezignace člena Rady České televize

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XI. Rezignace člena Rady Českého rozhlasu

Řeč Františka Kozla

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Josefa Wagnera

Řeč poslance Václava Čundrleho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč prezidenta NKÚ Lubomíra Voleníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč prezidenta NKÚ Lubomíra Voleníka

XIV. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu v meziparlamentních organizacích

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Doplnění pořadu schůze schváleno

XV. Volba člena dočasné komise pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

XVI. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

XVII. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb., a zákona ČNR č. 42/1993 Sb., podle sněmovních tisků 464 a 511

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Pokračování v projednávání bodu

XVII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

XVIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XX. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí

Ivana Kočárníka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Usnesení schváleno

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496

Řeč guvernéra České národní banky Josefa Tošovského

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč guvernéra České národní banky Josefa Tošovského

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 427

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993, podle sněmovního tisku 487

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Usnesení schváleno

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XXVII. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994 podle sněmovních tisků 481 a 514

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jiřího Němčíka

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Usnesení schváleno

XXVIII. Návrh poslance Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, podle sněmovních tisků 473 a 512

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

XXIX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na členy vlády

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Zdeňka Trojana

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno 375

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Václava Čundrleho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Petra Kavana

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Závěrečná řeč předsedy PSP Milana Uhdeho


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP