Stenografický zápis 12. schůze, 16. září 1993


(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XX. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Vladimír Šuman


XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Josef Kubiš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Libor Novák (1958)
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Libor Novák (1958)


XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496

Guvernér České národní banky Josef Tošovský
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Vyvadil
Guvernér České národní banky Josef Tošovský
Poslanec Tomáš Ježek


XXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze podle sněmovního tisku 427

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 podle sněmovního tisku 487

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR

Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 11.42 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.57 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno ve 12.29 hodin.)
(Schůze po přestávce zahájena ve 14

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Vlastimil Doubrava


XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Jozef Wagner
Předseda PSP Milan Uhde


XXVII. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994 podle sněmovních tisků 481 a 514

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Hana Lagová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík


XXVIII. Návrh poslance J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovních tisků 473 a 512

Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 15.28 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Josef Pavela
Poslankyně Milada Kadlecová
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Vyvadil


XXIX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na členy vlády

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Zdeněk Trojan


XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu

Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání opět zahájeno v 17.21 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Oldřich Váca
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Jan Černý
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Václav Grulich
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 18,22 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Václav Čundrle
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jan Navrátil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Petr Kavan
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 19.30 hodin)
(Schůze opět zahájena ve 20.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Petr Kavan
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání ukončeno ve 20.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP