Stenografický zápis 12. schůze, 15. září 1993


(Jednání zahájeno ve 9.07 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu

Poslanec Jiří Šoler
Poslanec František Trnka
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Šoler
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Zdeněk Trojan
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Petr Bachna
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Václav Grulich


VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 127 z 20. 5. 1993

Poslanec Vladimír Šuman


VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky

Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Robert Dostál
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Josef Ullmann
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jiří Payne


IX. Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec František Kozel


X. Rezignace člena Rady České televize

Poslanec František Kozel


XI. Rezignace člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec František Kozel
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 12.21 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 13.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku

Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Čundrle


XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Richard Mandelík
Poslanec František Kačenka
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Richard Mandelík
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání opět zahájeno v 15.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník


XIV. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu v meziparlamentních organizacích

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Honajzer


XV. Volba člena dočasné komise pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu

Poslanec Jiří Honajzer


XVI. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

Poslanec Robert Kolář
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.23 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Litomiský


XVII. Návrh poslance J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb. a zákona ČNR č. 42/1993 Sb., podle sněmovních tisků 464 a 511

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Ondřej Zemina


XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku

Poslanec Robert Kolář


XVIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

Místopředseda PSP Jan Kasal


XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP