Středa 7. července 1993

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výsledek hlasování na funkci viceprezidenta NKÚ dopadl takto.

Jiří Drábek - 12 hlasů, nebyl zvolen.

Václav Peřich - 75 hlasů, nebyl zvolen.

Ladislav Zeman - 7 hlasů, nebyl zvolen.

Irma Zlatohlávková - 67 hlasů, nebyla zvolena. Pan Prášil - 1 hlas, nebyl zvolen.

Hlasování se zdrželo 13 poslanců, nepřítomných bylo 24 poslanců, 1 poslanec nehlasoval.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Rymešovi. Budeme hlasovat ve druhém kole, do něhož postoupí podle volebního řádu dva kandidáti, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů.

Pan poslanec Ludvík Motyčka se hlásí o slovo.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, omlouvám se, že při tomto jednom bodu znovu žádám o patnáctiminutovou přestávku pro poradu klubu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, mám tady jistou obměnu. Vyhlásil bych přestávku zároveň na večeři. V této přestávce se mohou sejít kluby, které chtějí ještě konferovat o kandidátech, a v 19.00 budeme pokračovat.

Pan poslanec Šuman má ještě technickou poznámku. Prosím, vyslechněte ho.

Poslanec Vladimír Šuman: Nezbývá mi, pane předsedo, než vás požádat o jednu věc. K tomu, abychom mohli vyhlásit volbu kontrolního orgánu do BIS, je nezbytné, aby dnes náš výbor projednal ještě záležitost volebního řádu, protože jsme to zkrátka nestihli.

Prosím, zda by bylo možné, protože když budou kluby, nemůže zároveň jednat výbor, aby bylo zahájeno v 19.30 hodin.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám vám. pane poslanče, příležitost jiným způsobem, aby se výbor mohl dnes sejít. Ukončíme jednání tak, aby váš výbor mohl ve slušnou dobu zasednout. Domnívám se, že to je schůdnější řešení.

V 19.00 hodin pokračujeme. Všem přeji dobrou chuť.

(Schůze přerušena v 17.52 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, páni poslanci, dokončíme volbu kandidáta na funkci viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Obracím se k ověřovatelům, protože dostávám zprávu, že pan poslanec Jiří Karas byl odvolán v naléhavé záležitosti. Apeluji proto na vás, aby někdo z koaličních ověřovatelů zaujal místo po boku pana poslance Rymeše, abychom mohli při volbě postupovat dál.

(Místo poslance Jiřího Karase bude ověřovatelem poslanec Tomáš Svoboda.)

Do druhého kola postoupili paní Irma Zlatohlávková a pan Václav Peřich. O nich se bude nyní ve druhém kole rozhodovat.

Ověřovatelé jsou na svých místech a já budu opět podle vžitých pravidel číst abecední seznam poslanců, počínaje prezenční listinou poslanců nezařazených v poslaneckých klubech.

Příležitost vyjádřit své mínění o dvou kandidátech, kteří postoupili do druhého kola, má jako první - pan poslanec Michal Kraus - Irma Zlatohlávková.

Čtu z prezenční listiny poslanců Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa:

pan poslanec Miroslav Kašpárek - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Bohuslav Kuba - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Milan Loukota - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Jaroslav Novák - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Jiří Šoler - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Josef Valenta - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Jan Vik - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Oldřich Vrcha - Irma Zlatohlávková.

Čtu z prezenční listiny poslanců Liberální strany národně sociální:

pan poslanec Alfred Frommer - zdržel se,

pan poslanec Pavel Hirš - Václav Peřich,

pan poslanec Pavel Kulička - Václav Peřich,

paní poslankyně Eva Matoušková - Václav Peřich,

pan poslanec Vítězslav Valach - Václav Peřich,

pan poslanec Jiří Vyvadil - nepřítomen.

Čtu z prezenční listiny poslanců Liberálně sociální unie:

pan poslanec Jiří Drápela - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Stanislav Kozák - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Josef Křížek - Irma Zlatohlávková,

paní poslankyně Hana Orgoníková - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Vladimír Procházka - nepřítomen,

pan poslanec Miroslav Raška - nepřítomen,

pan poslanec Pavel Seifer - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Jaroslav Sýkora - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Tomáš Štěrba - nepřítomen,

pan poslanec František Trnka - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Jiří Vačkář - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Jaroslav Vlček - Irma Zlatohlávková,

pan poslanec Jan Vraný - Irma Zlatohlávková.

Dále budu číst z prezenční listiny poslanců za Občanskou demokratickou stranu:

pan poslanec Petr Bachna - Václav Peřich,

pan poslanec Ivan Bečvář - Václav Peřich,

pan poslanec Josef Bejček Václav Peřich,

pan poslanec Ladislav Blažek - Václav Peřich,

pan poslanec Petr Brodský - Václav Peřich,

pan poslanec Vladimír Budinský - Václav Peřich,

pan poslanec Eduard Bureš - Václav Peřich,

pan poslanec Petr Čermák - Václav Peřich,

pan poslanec Jan Černý - Václav Peřich,

pan poslanec Josef Červinka - Václav Peřich,

pan poslanec Ota Fejfar - Václav Peřich,

pan poslanec Tomáš Fejfar - Václav Peřich,

pan poslanec Andrej Gjurič - Václav Peřich,

pan poslanec Josef Holub - Václav Peřich,

pan poslanec Jiří Honajzer - Václav Peřich,

pan poslanec Emil Jaroš - Václav Peřich,

pan poslanec Josef Ježek - nepřítomen,

paní poslankyně Milada Kadlecová - Václav Peřich,

poslanec Jaromír Kalus - Václav Peřich,

poslanec Jan Klas - Václav Peřich,

poslanec Petr Koháček - Václav Peřich,

poslanec Robert Kolář - nepřítomen,

paní poslankyně Milena Kolářová - Václav Peřich,

pan poslanec Jan Koucký - Václav Peřich,

pan poslanec František Kozel - Václav Peřich,

pan poslanec Jan Krámek - Václav Peřich,

pan poslanec Václav Krása - Václav Peřich,

pan poslanec Petr Lom - nepřítomen,

pan poslanec Richard Mandelík - Václav Peřich,

paní poslankyně Hana Marvanová - Václav Peřich,

pan poslanec Jaroslav Melichar - Václav Peřich,

pan poslanec Václav Nájemník - Václav Peřich,

pan poslanec Petr Nečas - nepřítomen,

pan poslanec Jindřich Němčík - Václav Peřich,

pan poslanec Luboš Němec - Václav Peřich,

pan poslanec Miroslav Novotný - Václav Peřich,

pan poslanec ministr Jiří Novák - Václav Peřich,

pan poslanec Libor Novák starší - Václav Peřich,

pan poslanec Libor Novák mladší - Václav Peřich,

paní poslankyně Jiřina Pavlíková - Václav Peřich,

pan poslanec Jiří Payne - nepřítomen,

pan poslanec Tomáš Páv - Václav Peřich,

pan poslanec Pavel Pešek - Václav Peřich,

pan poslanec Stanislav Pěnička - Václav Peřich,

pan poslanec František Pluhař - Václav Peřich,

pan poslanec Martin Přibáň - Václav Peřich,

paní poslankyně Anna Röschová - Václav Peřich,

pan poslanec ministr Luděk Rubáš - Václav Peřich,

pan poslanec ministr Jan Stráský - Václav Peřich,

pan poslanec Martin Syka - Václav Peřich,

pan poslanec Jaromír Šimánek - Václav Peřich,

pan poslanec Vlastimil Tlustý - nepřítomen,

paní poslankyně Hana Tomanová - Václav Peřich,

pan poslanec Václav Trojan - Václav Peřich,

pan poslanec Jan Třebický - Václav Peřich,

pan poslanec Milan Uhde - Václav Peřich,

pan poslanec Josef Ullmann - Václav Peřich,

pan poslanec Oldřich Váca - Václav Peřich,

pan poslanec místopředseda PSP Jiří Vlach - Václav Peřich,

pan poslanec Vlastimil Vlček - Václav Peřich,

pan poslanec Stanislav Volák - Václav Peřich,

pan poslanec Ivan Vrzal - Václav Peřich,

pan poslanec Otakar Vychodil - Václav Peřich,

pan poslanec Ondřej Zemina - Václav Peřich,

pan poslanec Anton Zima - Václav Peřich,

pan poslanec Leopold Zubek - Václav Peřich.

Dále budu číst z prezenční listiny poslanců ODA:

Poslanec Miroslav Čerbák - nepřítomen.

Poslanec Viktor Dobal - nepřítomen.

Poslanec Josef Effenberger - Václav Peřich.

Poslanec Čestmír Hofhanzl - Václav Peřich.

Poslanec René Hába - Václav Peřich.

Poslanec Tomáš Ježek - nepřítomen.

Poslanec Jan Kalvoda (místopředseda vlády) nepřítomen.

Poslanec Oldřich Kužílek - nepřítomen.

Poslanec Karel Ledvinka (místopředseda) - nepřítomen.

Poslankyně Kateřina Lojdová - nepřítomna.

Poslanec Ivan Mašek - nepřítomen.

Poslanec Jiří Stadler - nepřítomen.

Poslanec Radim Špaček - nepřítomen.

Poslanec Vladimír Šuman - nepřítomen.

Budu číst z prezenční listiny poslanců Levého bloku:

Poslanec Ladislav Body - Irma Zlatohlávková.

Poslankyně Stanislava Bumbová - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Miroslav Čapek - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Vojtěch Čechák - Irma Zlatohlávková.

Poslankyně Květoslava Čelišová - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Václav Čundrle - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Václav Exner - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Václav Frank - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Antonín Hrazdíra - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Josef Hurta - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jiří Hájek - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Josef Hájek - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Martin Chudoba - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Václav Klučka - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Vlastislav Kuchař - Irma Zlatohlávková.

Poslankyně Hana Lagová - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jiří Machalík - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Josef Mandík - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jiří Maryt - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Dalibor Matulka - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jaroslav Matějka - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jan Navrátil - nepřítomen.

Poslanec Jaroslav Ortman - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jaroslav Palas - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Svatomír Recman - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Ladislav Rymeš - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Vladimír Řezáč - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Tomáš Sojka - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jaroslav Soural - Irma Zlatohlávková.

Poslankyně Marie Stiborová - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jaroslav Štrait - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Zdeněk Vorlíček - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Vratislav Votava - nepřítomen.

Poslankyně Anna Váchalová - nepřítomna.

Poslanec Jaroslav Žižka - Irma Zlatohlávková.

Budu číst z prezenční listiny poslanců KDU - ČSL:

Poslanec Stanislav Bělehrádek (ministr) - Václav Peřich.

Poslanec Josef Janeček - Václav Peřich.

Poslankyně Ivana Janů - Václav Peřich.

Poslanec Jiří Karas - Václav Peřich.

Poslanec Jan Kasal (místopředseda) - Václav Peřich.

Poslanec Josef Krupík - Václav Peřich.

Poslanec Josef Kubiš - Václav Peřich.

Poslanec Karel Mach - Václav Peřich.

Poslanec Ludvík Motyčka - Václav Peřich.

Poslankyně Eva Nováková - Václav Peřich.

Poslanec Josef Pavela - Václav Peřich.

Poslanec Pavel Severa - Václav Peřich.

Poslanec Pavel Šafařík - nepřítomen.

Poslanec Jiří Uřičář - Václav Peřich.

Poslanec Miloslav Výborný - Václav Peřich.

Čtu z prezenční listiny poslanců KDS:

Poslanec Marek Benda - Václav Peřich.

Poslanec Jiří Haringer - Václav Peřich.

Poslanec Pavel Kolář - nepřítomen.

Poslanec Vladimír Koronthály - Václav Peřich.

Poslanec Jan Litomiský - Václav Peřich.

Poslanec Michal Lobkowicz - nepřítomen.

Poslanec Věnceslav Lukáš - Václav Peřich.

Poslanec Tomáš Svoboda - Václav Peřich.

Poslanec Pavel Tollner (místopředseda) - Václav Peřich.

Poslanec Jan Zahradníček - Václav Peřich.

Dále budu číst z prezenční listiny poslanců HSD-SMS:

Poslanec Jiří Bílý - nepřítomen.

Poslanec Petr Kavan - Irma Zlatohlávková.

Poslankyně Gerta Mazalová - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Ladislav Nedorost - nepřítomen.

Poslanec Zbyšek Stodůlka - nepřítomen.

Poslanec Jaroslav Unger - nepřítomen.

Poslanec Zdeněk Vlček - nepřítomen.

Čtu z prezenční listiny poslanců HSDMS:

Poslanec Jaroslav Broulík - Václav Peřich.

Poslankyně Marta Hubová - nepřítomna.

Poslanec Jan Jegla - Václav Peřich.

Poslanec František Kačenka - nepřítomen.

Poslanec Jan Kryčer - nepřítomen.

Poslanec Jiří Macháček - nepřítomen.

Poslanec Rudolf Opatřil - Václav Peřich.

Poslanec Miloš Skočovský - nepřítomen.

Poslanec Dalibor Štambera - Václav Peřich.

Čtu z prezenční listiny poslanců ČSSD:

Poslanec Jan Bláha - nepřítomen.

Poslanec František Brožík - Irma Zlatohlávková.

Poslankyně Petra Buzková - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Robert Dostál - nepřítomen.

Poslanec Vlastimil Doubrava - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Jiří Faifr - zdržel se.

Poslankyně Eva Fischerová - Irma Zlatohláková.

Poslanec Stanislav Gross - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Václav Grulich - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Karel Hrdý - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Pavel Petržílek - nepřítomen.

Poslanec Miroslav Řezníček - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Vítězslav Sochor - Irma Zlatohlávková.

Poslanec Zdeněk Trojan - nepřítomen.

Poslanec Josef Wagner - nepřítomen.

Poslanec Eduard Zeman - Irma Zlatohlávková.

Byli přečteni všichni poslanci, nebo jsem někoho vynechal? Nebyl nikdo vynechán. Pan poslanec Bílý byl čten, ale nebyl přítomen ve chvíli, kdy jsem ho vyvolal.

Odevzdání hlasů bylo ukončeno a já prosím, aby se ověřovatelé ujali opět své povinnosti, a jakmile budou mít výsledek, aby ho ohlásili.

Prosím pana poslance Rymeše, aby se ujal slova a uvedl výsledky hlasování ve druhém kole.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP