7. - 10. července 1993

11. schůze

7. - 10. července 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 441 - 443, 458 - 462

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 444 - 447

III. Informace o přijetí České republiky do Rady Evropy

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

V. Návrh poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, podle sněmovních tisků 383 a 400

VI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

VII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

VIII. Návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek, podle sněmovních tisků 179 a 433

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 382 a 435

XI. Rezignace členů dozorčí rady Fondu národního majetku

XII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku

XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

XIV. Návrh na změnu ve funkci ověřovatele Poslanecké sněmovny

XV. Návrh na odvolání dvou členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky

XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 277

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

XX. Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

XXI. Návrh na volbu členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

XXIII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu dodatek č. 1 k platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993, podle sněmovních tisků 38

XXV. Návrh zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu statut České národní skupiny Meziparlamentní unie, podle sněmovního tisku 457

XXVI. Vládní návrh zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti, podle sněmovních tisků 416438

XXVII. Návrh poslanců M. Bendy. J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podle sněmovních tisků 376 a 432

XXVIII. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993, podle sněmovního tisku 298

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1983 Sb., podle sněmovních tisků 303434

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, podle sněmovních tisků 419448

XXXII. Vládní návrh zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní republiky, podle sněmovních tisků 428449

XXXIII. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992, podle sněmovního tisku 306

XXXIV. Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 191388

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, podle sněmovních tisků 403436

XXXVII. Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny

XXXVIII. Návrh poslance Eduarda Zemana na přijetí usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, podle sněmovních tisků 404437

XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), podle sněmovních tisků 429450

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu

XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovních tisků 299

XXXXIII. Návrh poslance Jiřího Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle sněmovních tisků 384440

XXXXIV. Zpráva dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu

XXXXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP