7. - 10. července 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 11. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 7. - 10. července 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

Řeč poslance Pavla Hirše

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 441 - 443, 458 - 462

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 444 - 447

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Informace o přijetí České republiky do Rady Evropy

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jiřího Honajzra

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

V. Návrh poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb. celní zákon, podle sněmovních tisků 383 a 400

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Viktora Dobala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha Pokračování v projednávání bodu

VI. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Usnesení schváleno

VI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VIII. Návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek, podle sněmovních tisků 179 a 433

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Šumana

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 382 a 435

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

XI. Rezignace člena dozorčí rady Fondu národního majetku

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Jiřího Drápely

Doplnění pořadu schůze schváleno

XIV. Návrh na změnu ve funkci ověřovatele Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XV. Návrh na odvolání dvou členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Tomáše Sojky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 277

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Tomáše Svobody

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XX. Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Řeč poslance Františka Kozla

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

XXIII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VIII. Návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek, podle sněmovních tisků 179 a 433

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Radima Špačka

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Jiřího Karase

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Miloslava Výborného

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXI. Návrh na volbu členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Jiřího Karase

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Jiřího Karase

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu dodatek č. 1 k platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaný v Praze a v Bratislavě dne 20. května 1993, podle sněmovního tisku 381

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XXV. Návrh zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně statut České národní skupiny Meziparlamentní unie, podle sněmovního tisku 457

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XXVI. Vládní návrh zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti, podle sněmovních tisků 416 a 438

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Karla Hrdého

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XXVII. Návrh poslanců M. Bendy, J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podle sněmovních tisků 376 a 432

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Honajzra

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslankyně Anny Röschové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Řeč Ladislava Rymeše

Řeč poslance Tomáše Ježka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Eduarda Zemana

Usnesení schváleno

XXVIII. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993, podle sněmovního tisku 298

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Pavla Peška

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže, podle sněmovního tisku 463

Řeč poslance Alfreda Frommera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Pokračování v projednávání bodu

XXVII. Návrh poslanců M. Bendy, J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podle sněmovních tisků 376 a 432

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Usnesení schváleno

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., podle sněmovních tisků 303 a 434

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Usnesení schváleno

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, podle sněmovních tisků 419 a 448

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXII. Vládní návrh zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, podle sněmovních tisků 428 a 449

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Václava Klučky

Usnesení schváleno

XXXIII. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992, podle sněmovního tisku 306

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Evy Novákové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, podle sněmovních tisků 419 a 448

Řeč ministra dopravy Jana Stráského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXIV. Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vladimíra Šumana

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 191 a 388

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Radima Špačka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, podle sněmovních tisků 403 a 436

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jana Černěho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Honajzra

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jany Jegly

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Marka Bendy

Doplnění pořadu schůze schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXXVII. Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 191 a 388

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Pavla Hirše

Usnesení schváleno

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXVIII. Návrh poslance Eduarda Zemana na přijetí usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Eduarda Zemana

Usnesení schváleno

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, podle sněmovních tisků 404 a 437

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), podle sněmovních tisků 429 a 450

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Pokračování v projednávání bodu

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, podle sněmovních tisků 404 a 437

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Ježka

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovního tisku 299

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Petry Buzkové

XXXXIII. Návrh poslance Jiřího Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle sněmovních tisků 384 a 440

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Usnesení schváleno

XXXXIV. Zpráva dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Macháčka

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomíra Voleníka

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomíra Voleníka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

XXXXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Řeč poslance Václava Exnera

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Václava Grulicha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Pokračování v projednávání bodu

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP