Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 11. schůze

11. schůze (7., 8., 9., 10. července 1993)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 441 - 443, 458 - 462

Projednávání (7. července 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 444 - 447

Projednávání (7. července 1993)

III. Informace o přijetí České republiky do Rady Evropy

Projednávání (7. července 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Projednávání, část č. 1 (7. července 1993)
Projednávání, část č. 2

V. Návrh poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, podle sněmovních tisků 383 a 400

Projednávání (7. července 1993)

VI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (7. července 1993)

VII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (7. července 1993)

VIII. Návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek, podle sněmovních tisků 179 a 433

Projednávání, část č. 1 (7. července 1993)
Projednávání, část č. 2 (8. července 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456

Projednávání (8. července 1993)

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 382 a 435

Projednávání (8. července 1993)

XI. Rezignace členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Projednávání (8. července 1993)

XII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku

Projednávání (8. července 1993)

XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Projednávání, část č. 1 (8. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XIV. Návrh na změnu ve funkci ověřovatele Poslanecké sněmovny

Projednávání (8. července 1993)

XV. Návrh na odvolání dvou členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

Projednávání (8. července 1993)

XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky

Projednávání, část č. 1 (8. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 277

Projednávání (8. července 1993)

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Projednávání, část č. 1 (8. července 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (9. července 1993)

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání, část č. 1 (8. července 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (9. července 1993)

XX. Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Projednávání (8. července 1993)

XXI. Návrh na volbu členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Projednávání, část č. 1 (8. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Projednávání, část č. 1 (8. července 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (9. července 1993)

XXIII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Projednávání (8. července 1993)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu dodatek č. 1 k platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993, podle sněmovních tisků 38

Projednávání (8. července 1993)

XXV. Návrh zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu statut České národní skupiny Meziparlamentní unie, podle sněmovního tisku 457

Projednávání (8. července 1993)

XXVI. Vládní návrh zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti, podle sněmovních tisků 416 a 438

Projednávání (8. července 1993)

XXVII. Návrh poslanců M. Bendy. J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podle sněmovních tisků 376 a 432

Projednávání, část č. 1 (9. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XXVIII. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993, podle sněmovního tisku 298

Projednávání (9. července 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463

Projednávání (9. července 1993)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1983 Sb., podle sněmovních tisků 303 a 434

Projednávání (9. července 1993)

XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, podle sněmovních tisků 419 a 448

Projednávání, část č. 1 (9. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XXXII. Vládní návrh zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní republiky, podle sněmovních tisků 428 a 449

Projednávání (9. července 1993)

XXXIII. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992, podle sněmovního tisku 306

Projednávání (9. července 1993)

XXXIV. Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana

Projednávání (10. července 1993)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 191 a 388

Projednávání, část č. 1 (10. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, podle sněmovních tisků 403 a 436

Projednávání (10. července 1993)

XXXVII. Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání (10. července 1993)

XXXVIII. Návrh poslance Eduarda Zemana na přijetí usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Projednávání (10. července 1993)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, podle sněmovních tisků 404 a 437

Projednávání, část č. 1 (10. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), podle sněmovních tisků 429 a 450

Projednávání (10. července 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu

Projednávání (10. července 1993)

XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovních tisků 299

Projednávání (10. července 1993)

XXXXIII. Návrh poslance Jiřího Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle sněmovních tisků 384 a 440

Projednávání (10. července 1993)

XXXXIV. Zpráva dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (10. července 1993)

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Projednávání (10. července 1993)

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (10. července 1993)

XXXXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Projednávání (10. července 1993)

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Projednávání, část č. 1 (10. července 1993)
Projednávání, část č. 2

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (10. července 1993)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP