15. - 17. června 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 10. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 15. - 17. června 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Alfreda Frommera

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 391, 394, 396, 398, 409, 411, 413, 415

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 392, 393, 395, 397, 399, 410, 412 a 414

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh na zpětvzetí návrhu poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1 973 Sb., o vodách

Řeč poslance Leopolda Zubka

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 516/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. podle sněmovních tisků 304 a 387

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 282 a 389

Řeč ministra obrany Antonína Baudyše

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč ministra obrany Antonína Baudyše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Michala Lobkowicze VI. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992 podle sněmovního tisku 390

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

VII. Rezignace členů prezídia Fondu národního majetku

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

VIII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., zákona č. 561/1991 Sb. podle sněmovních tisků 218 a 345

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Doplnění pořadu schůze schváleno

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

X. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 407

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Řeč poslance Petra Kavana

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XII. Vládní návrh zákona o Ústavním soudu podle sněmovních tisků 276 a 386

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jana Vraného

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Františka Trnky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně 5. 5. 1949, podle sněmovního tisku 377

Řeč ministra zahraničních vztahů Josefa Zielence

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Pokračování v projednávání bodu

XII. Vládní návrh zákona o Ústavním soudu podle sněmovních tisků 276 a 386

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Kavana

Usnesení schváleno

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

XIV. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a zákona č. 390/1991 Sb. podle sněmovních tisků 193 a 342

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslankyně Stanislavy Bumbové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Radima Špačka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1 990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a zákona č. 390/1991 Sb. podle sněmovních tisků 193 a 342

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Eduarda Zemana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky

Řeč generálního prokurátora Jiřího Šetiny

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč generálního prokurátora Jiřího Šetiny

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Anny Röschové

XVI. Návrh poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 1 3/1993 Sb., celní zákon, podle sněmovních tisků 383 a 400

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Petra Koháčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Kryčera

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP