Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 10. schůze

10. schůze (15., 16., 17. června 1993)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 391, 394, 396, 398, 409, 411, 413, 415

Projednávání (15. června 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 392, 393, 395, 397, 399, 410, 412 a 414

Projednávání (15. června 1993)

III. Návrh na zpětvzetí návrhu poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách

Projednávání (15. června 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 516/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. podle sněmovních tisků 304 a 387

Projednávání (15. června 1993)

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 282 a 389

Projednávání (15. června 1993)

VI. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992 podle sněmovního tisku 390

Projednávání (15. června 1993)

VII. Rezignace členů prezidia Fondu národního majetku

Projednávání (15. června 1993)

VIII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., zákona č. 561/1991 Sb. podle sněmovních tisků 218 a 345

Projednávání (15. června 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek

Projednávání (15. června 1993)

X. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 407

Projednávání (15. června 1993)

XI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (15. června 1993)

XII. Vládní návrh zákona o Ústavním soudu podle sněmovních tisků 276 a 386

Projednávání, část č. 1 (16. června 1993)
Projednávání, část č. 2

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949, podle sněmovního tisku 377

Projednávání (16. června 1993)

XIV. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a zákona č. 390/1991 Sb. podle sněmovních tisků 193 a 342

Projednávání, část č. 1 (16. června 1993)
Projednávání, část č. 2 (17. června 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky

Projednávání (17. června 1993)

XVI. Návrh poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, podle sněmovních tisků 383 a 400

Projednávání (17. června 1993)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (17. června 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP