Středa 19. května 1993

Poslanec Martin Syka: Pane místopředsedo, to byly všechny pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Budinský. Vidím též poslance Jaroše.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážená sněmovno, vzhledem k tomu, že dva logické návrhy, které přednesl pan poslanec Rubáš - jeden přednesl osobně, jeden byl začleněn do společné zprávy a týkají se § 13 - byly odsouhlaseny různě a přitom k sobě logicky patřily, myslím, že je legitimní, navrhnu-li revokaci našeho hlasování k pozměňovacímu návrhu pana poslance Vrzala k § 13. Než budete takto hlasovat, přečtěte si, o čem budeme hlasovat. Myslím, že by revokace mohla být úspěšná. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se ještě s procedurálním návrhem poslanec Jaroš. Byl avizován dříve. Vidím ruku pana poslance Špačka.

Poslanec Emil Jaroš: Pane předsedající, domnívám se, že došlo k určitému nepochopení v prvním pozměňovacím návrhu. Ve druhém pozměňovacím návrhu se jedná o legislativní úpravu a je tam určitě "nebezpečí", že by stát platil za některé pojištěnce dvakrát.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nicméně se domnívám, že povaha připomínek, které zde zaznívají, by neměla být označována za faktické a technické. Měl bych asi dát návrh na otevření rozpravy, abychom se s tím vyrovnali v souladu s jednacím řádem.

Ještě pan poslanec Špaček v rámci technických nebo faktických poznámek.

Poslanec Radim Špaček: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji použít v této chvíli stejný režim, který jsme uplatnili u zákona u daní z příjmů, tj. přerušit projednávání zhruba na 20 minut, aby se kluby mohly poradit, a poté případně znovu otevřít diskusi, případně další revokace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Špaček navrhuje v tuto chvíli přerušit schůzi na 20 minut k tomu, aby se mohly sejít poslanecké kluby. Připomínám, že ve 20.00 přesně začneme s večerní částí dnešního jednání.

Poslanec Jiří Honajzer: Klub ODS se okamžitě sejde v místnosti státních aktů.

Poslanec Miloslav Výborný: Již v tuto chvíli bych chtěl připomenout, že půl hodiny po skončení schůze se sejde ústavně právní výbor. (Dovolím si slíbit, že to nebude tak dlouho jako včera.)

(Schůze přerušena v 19.42 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 20.00 h.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 20.00 h, budeme pokračovat. Prosím společného zpravodaje a pana ministra, aby zaujali svá místa v lavici zpravodajů. Ostatní prosím, aby se dostavili do sněmovní síně, abychom mohli dnešní odpolední jednání úspěšně zakončit rozhodnutím o projednávaném zákonu.

Konstatuji, že jsme se rozešli za situace, kdy jeden z poslaneckých klubů požádal o přerušení projednávání tohoto bodu na určitou dobu, aby klub se mohl poradit, jak hlasovat o tom, co jsem avizoval, to znamená o možnosti otevřít znovu rozpravu.

Dámy a pánové, ptám se, kdo souhlasí s tím, aby v tuto chvíli byla znovu otevřena rozprava.

Kdo je pro? 89.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že rozprava byla otevřena.

Kdo se do rozpravy hlásí?

Poslanec Vladimír Budinský: Navrhuji revokaci hlasování Poslanecké sněmovny k návrhu pana poslance Vrzala a umožnění tak vrácení stavu zákona do podoby vládní předlohy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo, rozpravu končím. Žádám pana společného zpravodaje, aby pokračoval v započatém díle.

Poslanec Martin Syka: Ve smyslu toho, co zde navrhl poslanec Budínský, navrhuji, abychom hlasovali o revokaci svého usnesení ve smyslu nepřijetí návrhu pana poslance Vrzala.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřejmé, o čem v tuto chvíli hlasujeme? Zdá se, že nejsou námitky.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Budinského, ať zvedne ruku! 101.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh poslance Budinského byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Nyní bychom měli hlasovat o tom, že bychom přijali pozměňovací návrh poslance Vrzala: Ve společné zprávě čl. II k bodu 12 § 3 odst. 4 se vypustí a v bodě 25 § 13 se též vypustí ze společné zprávy tak, aby platilo původní znění ve smyslu vládního návrhu. Souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo s takto formulovaným návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 112.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Ve smyslu toho, že jsme přijali návrh pana poslance Vrzala, osobně se domnívám, že je nyní ovšem třeba, abychom se ještě zabývali návrhem pana poslance Jaroše, který v tom, že jsme ho přijali před tím, je v rozporu s přijatým návrhem pana poslance Vrzala, neboť ztrácí význam. Nebyl přijat? Potom se omlouvám, v kontextu jsem to nepostřehl. Jestliže nebyl přijat, není o čem diskutovat.

Nyní doporučuji, abychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

Děkuji, pokud nejsou námitky, ptám se, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění podle sněmovního tisku 257, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 349 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo tedy souhlasí, ať to dá najevo zvednutím ruky. 111.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že návrh byl přijat, děkuji panu ministru Lomovi a zpravodaji panu poslanci Martinu Sykovi.

Dámy a pánové, připomínám, že ústavně právní výbor se zřejmě sejde ve 20,30 hod. a nyní se na kratičkou schůzku sejdou členové dočasné komise PS pro přípravu jednacího řádu v místnosti 106. Bude to trvat 5 - 10 minut, záleží na tom, jak včas se dokážeme sejít. Slovo má předseda zahraničního výboru poslanec Payne a poslanec Šuman.

Poslanec Jiří Payne: Zahraniční výbor se sejde teď v místnosti státních aktů.

Poslanec Vladimír Šuman: Výbor branný a bezpečnostní se dnes večer nesejde.

Místopředseda PSP Jan Kasal: A ostatní všichni se sejdeme zítra v 9 hodin dopoledne zde a v dobré náladě. Přeji Vám dobrou noc.

(Jednání přerušeno ve 20.12 hod.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP