Úterý 20. dubna 1993

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, původně jsem vůbec neměl v úmyslu vystoupit, protože k slovům pana ministra v podstatě není co dodat, to lze pouze akceptovat.

Musím se přiznat, že ta snůška různých polopravd, které tady předváděli zejména představitelé strany, která nám 42 let tady předváděla, jak to správně a nejlépe umí a dovede, tak mě přinutila k tomu, abych se přece jen pokusil alespoň na některé z nich reagovat, i když pochybuji, že oni budou těmi, kteří budou ochotni se z něčeho někdy poučit.

Jsem rád, že pan kolega Soural přiznává panu ministrovi právo na omyl, já také panu kolegovi Souralovi přiznávám právo na omyl, ale to jen na okraj věci. Ten omyl spočívá v tom, že na rozdíl od něj nevím, že by existovala parlamentní komise pro transformaci školství, existuje pouze komise výboru, pokud vím, a tuto hodnotu mají v podstatě všechny výpovědi, které zde padly.

Nebudu rozebírat všechno, ale jednu věc považuji za nutné sdělit zcela zásadně. Na rozdíl od názorů, které nám tlumočila paní poslankyně Bumbová, jsem přesvědčen, že těžiště výchovy předškolních dětí má samozřejmě být v rodině, neboť kdyby nic jiného, tak experiment s kolektivní výchovou dětí v uplynulých 40 letech nám naprosto jasně ukázal - a jako jeden příklad mohu uvést například hluboký deficit v oblasti citové výchovy - že tudy, to je přes kolektivní výchovu, cesta skutečně nevede. Rodičovskou lásku prostě nelze nahradit a jakoukoli snahu o její nahrazení lze aplikovat pouze jako nouzové řešení tam, kde z nějakého důvodu fyzicky rodiče chybí. To je jedna zásadní věc, kterou jsem chtěl říci.

Druhá zásadní věc, snad je to podrobnost, snad by na to paní kolegyně přišla sama, kdyby si materiál přečetla důkladněji, ale to, že se tam mluví o zavedení školného pro vysokoškolské studenty a že je u toho uveden nějaký termín, zajisté podrobnějším studiem zjistí všichni, kdo chtějí, že ten termín se vztahuje k přípravě normy, nikoli k datu její účinnosti.

Jinak bych na závěr jen konstatoval, že opravdu není náhodou, že ta strana, která se na tom žalostném stavu, v němž jsme po roce 1989 školství nalezli, podepsala, teď nejvíce kritizuje. Já bych jen poznamenal, že tak jak to vidím, ministerstvo školství samozřejmě žádá pro školství o všechny peníze, které reálně vůbec může dostat. Znovu připomínám, že vždy, když se řekne chceme peníze, vždy je potřeba říci také odkud. Nebudu jmenovat všechny možné případy, nakonec strukturu rozpočtu znáte možná lépe než já, takže si můžete vybrat, z které kolonky.

Ale rád bych poznamenal, že vláda tak, jak ji chápu já na rozdíl od jednoho názoru, který zde zazněl, je podle mého názoru určitý tým, který pracuje na nějakém společném díle a ne spolek rozhádaných bojovníků, z nichž by každý bojoval proti všem ostatním za svůj píseček. Toť vše, já vám děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu Koronthálymu. Prosím pana kolegu Krámka, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Zeman.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, tomuto bodu bylo věnováno podle mého názoru už hodně času. Nechci zdržovat, chci být velmi stručný. Mimo to, že jsem poslancem, jsem také starostou městské části Prahy. Vím, jaká je situace ve školství, ale nejen tam, i v jiných oborech, které se dotýkají života občanů obcí této republiky.

Finanční prostředky chybějí. Mne velmi udivuje, že zástupci Levého bloku nepřišli konstruktivně s tím, že by nejprve přiznali svoji vinu a zodpovědnost za stav, ve kterém tento stát v této době je. Jsem rád, že se jim nelíbí, že nejsou ve výuce všechny předměty. Za 40 let jedním z hlavních předmětů byl marxismus-leninismus, stejně tak se rozhodovalo o přijímání na školy různými důvěrníky a uličními organizacemi. Děkuji za to, že jsem se dožil této doby, kdy už tomu tak není a věřím, že nikdy nebude.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu ministrovi Piťhovi za jeho zprávu a věřím tomu, že ten bolestný proces, který čeká nejen školství, ale především transformaci vztahů mezi lidmi, které jsou v katastrofickém stavu, a to díky působení komunistické strany, se bude dávat dohromady skutečně velmi dlouho. Já stále od listopadu čekám, že se najde jediný konstruktivní a rozumný politik, a to zřejmě marně, na straně Levého bloku, který přizná veřejně to, co tato strana v této zemi udělala, aniž by se odvolával na to, že to bylo pod diktátem východní velmoci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Prosím pana poslance Zemana, aby se ujal slova, připraví se paní kolegyně Hubová.

Poslanec Eduard Zeman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tak jak vnímám projednávání tohoto bodu, zdá se mi, že nám trochu sklouzává do polohy, že zlá opozice napadá pana ministra jako příslušníka vládní koalice. Mohl bych snad předeslat, že osobně si pana ministra Piťhy velmi vážím jako člověka a že pevně věřím, že to s naším školstvím myslí velmi dobře, ale rád bych zde uvedl na pravou míru některé skutečnosti.

Jsem členem výboru pro vědu, vzdělání atd., tedy garančního výboru, kterého se tento resort týká. Rád bych zde připomněl poslancům vládní koalice, že nejčastější slova kritiky vůči resortu školství se na půdě tohoto výboru neozývají ani tak z řady opozice, jako od poslanců vládní koalice. Čili domnívám se, že problém, pro který tady máme projednávat otázku školství, není problémem vláda versus opozice, že jde o problém poněkud jiného ražení,

Přiznávám se, že jsem samozřejmě, asi jako většina z vás, neměl dostatek času přečíst si předložený materiál, který jsme dnes při zahájení obdrželi. Stihl jsem ho asi jako kdokoli z vás jen zběžně prolistovat. Přesto musím konstatovat, že tento materiál opět v podstatě jde ve směru, který byl ve výboru několikrát kritizován. Rozpor názorů našeho výboru a ministerstva nespočívá v levicovosti či pravicovosti, nespočívá v tom opozice vláda. Je to možná paradoxní, když teď jako opoziční poslanec budu mluvit ve prospěch vládní politiky, ve prospěch směru vývoje, který udává vláda vedená ODS. Ale rozpor, který máme s ministerstvem, je rozpor, zda transformace anebo reforma.

Domnívám se a soudě podle toho, co bylo projednáváno v našem výboru, že zdaleka nejsem sám a že to není jenom opoziční záležitost, že ministerstvo nevnímá proces jako transformaci, tedy změnu školství v tom směru, ve kterém jde ostatní společnost, ale, že to skutečně chápe jen jako jednu z mnoha reforem co do určité úpravy osnov, úpravy počtu hodin atd. Samozřejmě, že v tuto chvíli určitým způsobem zjednodušuji a mohu být opraven. Přesto bych chtěl říci, že transformace naší společnosti je otázka zásadní změny přístupu ke všemu. V otázce tzv. transformace školství se tato změna zatím neprojevuje nijak.

Bavili jsme se tady o tom, že není dostatek peněz, proč není dostatek peněz atd. Ano, celá otázka školství je otázka cílů, co chce vlastně školství dosáhnout, otázka cest, kudy k tomu chce dojít a otázka, z čeho to chce zaplatit. Jistě, souhlasím s panem ministrem, že rozpočet tohoto státu, tedy i jeho část - kapitola 333 není nafukovací, a když peníze nejsou, asi se z toho rozpočtu nevyčlení.

Byl to zrovna náš výbor, který mnohokrát nabízel skutečně liberální, rozhodně nikoli levicové řešení. Obávám se, že toto řešení má k levicovosti velmi daleko, otevřít opravdu liberální systém financování tak, aby školství nezáviselo v plné míře pouze na státním rozpočtu.

Nevím jak vy, ale já v žádném z předložených materiálů ministerstva tuto cestu nevidím. Ministerstvo stále zastává zásadu, peníze ve státním rozpočtu nejsou, a tím pádem že školství na to či ono nemá. Nevidím, že by ministerstvo hledalo jiné cesty mimo státní rozpočet, kudy peníze do školství dostat.

Rovněž si tady dnes tak trochu vyčítáme, co zavinilo 40 let komunistického režimu, případně co nezavinilo. Ale kam vlastně to naše školství má směřovat? Ano, já souhlasím s panem ministrem, že slušný, morální člověk, je velmi důležité hledisko. To jistě. Potřebujeme vychovat takové děti, které by byly uctivé ke starším, atd. Ale, pan ministr promine, nemohu v tom spatřovat odpověď na otázku, kam jde naše školství, protože slušné, vychované děti, uctivé ke starším, můžeme získat zcela bez existence škol. K tomu nepotřebujeme vzdělávací systém. To dokázala rodina v ranném středověku, bez existence jakékoli školy,

To, co jsem v dnešním vystoupení pana ministra postrádal, bylo, aby našemu parlamentu v této sněmovně sdělil, kam - jako vedoucí představitel tohoto resortu směřuje. Kam jeho reforma vede. Nevím jak vy, ale já jsem to v jeho projevu neslyšel.

Vzhledem k tomu, že se tady dnes už mluvilo dlouho, nerad bych vaši pozornost dále příliš napínal. Znovu bych chtěl ale připomenout, prosím vás, kritika školství, problémy školství - to skutečně není, jak to dnes tady vypadalo, pouze záležitost levice, pravice, opozice, koalice.

V našem školství skutečně vážné problémy jsou. Naše školství nesleduje společenský proces transformace ani se zpožděním. Prostě netransformuje se ve své podstatě vůbec. Zůstává stále centrálně, direktivně řízeným útvarem. Slyšeli jste sami ve slovech pana ministra, že je tady nebezpečný extrém liberalismu, a to snad není levičácká doktrína, liberalismu, který by znamenal jakousi anarchii, uvolnění hodnot.

Mluvím teď k pravicovým kolegům. Připadá-li vám, že liberalizace znamená anarchii, ztrátu hodnot, a že tím bychom školství přivedli vniveč, je mi líto, ale, pánové, pletete si strany. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Zemanovi. Prosím paní poslankyni Hubovou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Řezáč.

Poslankyně Marta Hubová: Vážený pane předsedající, vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, v souvislosti s úspornými zásahy resortu školství v důsledku nedostatečné výše rozpočtu se hovoří především o platech učitelů a o omezení finančních prostředků na provoz škol. Zatím se však nikdo více nezabývá dopadem na děti samé, především na jejich zdraví.

Ve svém příspěvku se chci věnovat problematice zdravotně oslabených dětí a oblasti školní tělesné výchovy, která se nachází ve velmi kritickém stavu, a to nejen z důvodů finančních, ale i z důvodů subjektivních, tedy ze stran ředitelů škol i učitelů tělesné výchovy.

V celé populaci v posledních letech vzrůstá počet žáků zdravotně oslabených, kterých podle údajů MZ ČR je 41%. Podílí se na tom nedostatečný počet hodin pohybových aktivit, špatně organizovaný režim ve školách s nedostatečnou kompenzací jednostranného zatížení, nevyvážená a obsahově špatná struktura výživy a další ekologické prvky. Rozpadl se systém školní zdravotní služby a spolupráce s lékaři, a tak po léta budovaný systém zdravotní tělesné výchovy se dostává do katastrofálního stavu.

V současné době je zdravotní tělesná výchova zřizována na necelé čtvrtině škol (to je údaj z roku 1992) a zabezpečuje pouze 2,1% žáků. V letošním školním roce silná ekonomická restrikce výrazně zasáhla i tyto aktivity. Rovněž nevyhovuje systém preventivních zdravotních prohlídek žáků, a to jednou za dva roky, především pro žáky zdravotně oslabené a žáky sportovně talentované. Požadavky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na kratší časový interval MZ ČR při zakládání všeobecné zdravotní pojišťovny nezohlednilo.

Tak např. ostravští autoři provedli šetření pohybové aktivity žáků z 8. tříd základních škol. Sběr byl anonymní, dotazníky zpracovány od 425 žáků. Výsledek je varovný. 75 % dětí zkoumaného souboru mimo povinnou tělesnou výchovu vůbec nesportuje. Na dotaz, z jakých důvodů děti nesportují, odpovědělo 23%, že se domnívají, že pohybová aktivita je zbytečná, 64% nesportuje pro nedostatek času, 9,5% udává zdravotní důvody, téměř 2% udává jiné důvody (jako nemám náladu, nemám pevnou vůli, atd.). Během přestávek není možná pohybová aktivita 52,7%. Stoupající trend rizikových faktorů nelze opomíjet. Je nutno zaměřit pozornost v prvé řadě na osvojování zdravého způsobu života, který z 50 až 60% podmiňuje zdraví. Bohužel, ani současný stav MTZ základních tělovýchovných zařízení škol, což je problematické, větší rozvoj neumožňuje. Početní stav a vybavení školních tělovýchovných zařízení je velmi špatná a často nevyhovující.

Vlastní tělovýchovná zařízení má 67% základních a středních škol. Z toho 59% má tělocvičny odpovídající kapacitou a kvalitou. 20% cvičí v nevyhovujících, kapacitou nedostačujících prostorách a 20% nemá tělocvičny a cvičí v nevyhovujících náhradních prostorách. 51% SOU nemá vůbec vlastní tělovýchovné zařízení.

Do konce roku 1990 se stavělo v ČR cca 100 tělocvičen ročně. V současné době je 5 až 10 tělocvičen za rok. Vybavenost a údržba je ve většině škol nedostatečná. Materiální vybavení je finančně náročné. Výroba nářadí není dotována ani daňově zvýhodněna a dochází k postupnému zhroucení domácího průmyslového odvětví na výrobu nářadí. Situace je řešitelná dovozem, avšak se zvýšenými finančními nároky, na které školství nemá. Ve většině škol chybí rovněž hřiště s odpovídajícím povrchem. Finance na údržbu a zóny pro sportovní činnost o přestávkách a v době volna.

Kolegyně a kolegové, mám za to, že podporou školní tělesné výchovy nepodporujeme pouze zdravou dětskou populaci, ale zejména umožňujeme dětem prožít sportovní zkušenosti tak, aby se jim staly podnětem k celoživotní potřebě provozovat zdravou sportovní činnosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Hubové. Prosím pana kolegu Řezáče, připraví se pan poslanec Drápela.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, mám smutný dojem, že zde neprojednáváme vážný problém, řekl bych otázku, která patří mezi přední hodnoty každé demokratické společnosti, ale že jde o nějakou přestřelku mezi koalicí a opozicí v rámci nedávného televizního pořadu o tom, kdo je více destruktivní, zda je to opozice nebo koalice. Já jsem byl dokonce mým kolegou v tomto pořadu jako divák poučen o tom, že vlastně je tady jenom destruktivní opozice, přesto, že jsem s ním dva roky pracoval jako funkcionář ústavně právního výboru a oba jako advokáti jsme tam pracovali pro to, aby tento výbor udělal co nejméně chyb a zajistil dobrou normotvorbu.

Chci říci, že na vrcholu pyramidy hodnot každé společnosti je jistě život a zdraví, a hned potom je to zřejmě vzdělání. A to vzdělání je důležité pro každého člověka, pro jeho děti, pro jeho vnoučata, bez ohledu na to, jestli patří k levé nebo k pravé polovině politického spektra nebo do politického středu.

Já jsem měl to štěstí, na rozdíl od mých třech dětí, že jsem poznal jako žák a student tři učitele, jaké moje děti mohou poznat jenom z Jiráskových a Raisových románů. Něco mi to dalo do života a velice mě znepokojuje, když moje neteř, studentka posledního ročníku pedagogické fakulty, mně před 14 dny řekla, že se těšila na to, až bude učit děti na základní škole, ale nyní má obavu, že tam těch dětí bude 40 nebo více a zda tedy bude mít možnost učit nebo zda bude mít možnost jenom dávat pozor na to, aby se jim něco nestalo.

Jestliže nezabráníme tomu, aby se zvyšovaly takovýmto způsobem počty žáků ve třídě, pak nutně poklesne úroveň vzdělání. Pamatuji se na to, když v listopadu roku 1989 bylo citováno, že totalita zavinila kromě jiného, že v nákladech na vzdělání ve Statistické ročence OSN v průměru na jednoho obyvatele jsme byli na 72. místě, za Nepálem.

Je však zajímavé porovnat náklady v absolutních číslech a hodnotit zvyšování nákladů vynaložených na školství, také samozřejmě i očima reálného zvyšování s ohledem na procento inflace, které tyto zvyšované náklady na školství znehodnocuje.

Mám za to, že koncepce a transformace školství by měla především říci, co chceme udělat řekněme ve výhledu 15 - 20 let, jak chceme zvýšit úroveň vzdělání obyvatel České republiky, pokud jde o procento lidí, kteří by mohli dosáhnout vysokoškolského a středoškolského vzdělání, kde jsme za špičkou moderního světa zaostali. Jestli to kolega Krámek považuje za nutné, aby tady někdo z Levého bloku, specielně z KSČM provedl sebekritiku na toto téma, pak to mohu udělat, ale myslím, že nemá cenu se takovými jednoduchými hesly špičkovat, tím neřešíme hlavní problém.

Nakonec to udělala spisovatelka Zdena Frýbová, která jednou napsala, že komunisté to vedli ve společnosti od deseti k pěti a jiná strana to vede od pěti k nule.

Chceme-li takto zjednodušovat, pak samozřejmě nic nevyřešíme a můžeme se tady trumfovat a replikovat, ale našemu školství ani našim dětem nepomůžeme.

Mne jako právníka znepokojuje to, že na straně 24 toho materiálu je uvedeno, že se hodlá vymezit podíl nákladů rodiny na studium po skončení povinného základního vzdělávání, s tím, že ministerstvo bude spolupracovat s ministerstvem práce a sociálních věcí i jinými orgány na dopracování systému sociálního zabezpečení rodin, žáků a studentů vysokých škol.

Už při projednávání návrhu Listiny základních práv a svobod jsme upozornili na to, že pokud se bude platit školné, byť jenom na vysokých školách, bude tím porušen článek 5 odst. 2 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze 16. prosince 1966, který naši republiku zavazuje od 23. března 1976. Tento článek obsahuje ustanovení, že každý stát, který ratifikuje uvedený pakt, se nemůže odvolávat na standarty hospodářských, sociálních a kulturních práv, uvedené v tomto paktu, pokud by z tohoto důvodu chtěl snižovat již dosaženou úroveň těchto práv, neboli, jestliže touto ratifikací bylo zajištěné vzdělání na všech stupních škol, včetně vysokých bez toho, že by se platilo školné, potom tedy zavedení takové povinnosti znamená snížení té dosažené úrovně práva na vzdělání.

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, podle článku 3 a článku 112, odst. 1. platné Ústavy České republiky, ovšem jasně obsahuje, že tato výjimka byla povolena pouze pro školství vysoké.

Koncepce ministerstva ovšem vychází z toho, že chce vymezit podíl rodiny žáka již po skončení povinného základního vzdělávání, tedy již na školách středních. Takový záměr je v rozporu s platnou Ústavou České republiky a ústavním pořádkem České republiky a je tudíž protiústavní a musíme ho podle mého názoru odmítnout, neboť především musíme ústavu dodržovat. Naopak, souhlasím s tím, že je nutné, aby jeden resort věděl o druhém, a že je nutné vypracovat celý systém sociálního zabezpečení rodin žáků a studentů vysokých škol. Jestli chce vláda omezovat předškolní zařízení nebo mateřské školy, pak k tomu musí udělat odpovídající opatření i na úseku sociálního zabezpečení.

Když byl projednáván návrh zákona o rodičovském příspěvku, navrhoval jsem tehdy v ústavně právním výboru, aby rodičovský příspěvek byl přiznáván až do 5 nebo 6 let věku dítěte. Potom by skutečně matky nezletilých dětí tohoto věku měly možnost pečovat o děti v rodině a věnovat se výchově dětí předškolního věku v rodině, aniž by byla ohrožena sociální úroveň dané rodiny. A potom bychom mohli omezovat mateřské školy tak, aby zajišťovaly ten rok přípravy na vstup tohoto malého žáčka do základní školy, což je z hlediska pedagogiky dávno prověřená dobrá záležitost.

Konečně mně závěrem dovolte jednu úvahu. Myslím si, že jediné co můžeme našim mladým lidem, dětem, studentům dát a co můžeme dát této republice pro její budoucnost a pro její konkurenceschopnost ve vyspělém světě je právě vzdělání, a domnívám se, že školství není tím resortem, kde bychom měli šetřit, nemůžeme příliš šetřit ve zdravotnictví a ve školství. Můžeme šetřit eventuelně jinde. Jestliže při restrukturalizaci celé ekonomiky připustíme, aby poklesla výrazným způsobem úroveň našeho školství, ať základního, středního nebo vysokého, dopustíme se hrubého poškození každého mladého člověka, každého mladého občana a dopustíme se i poškození České republiky,

Doufám proto, že budeme jednat v této věci tak, abychom si uvědomovali, že právě vzdělání je hned na druhém místě každého hodnotového systému moderní společnosti, systému tedy axiologie, kterou má i česká společnost. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi, prosím pana poslance Drápelu, aby se ujal slova, připraví se paní kolegyně Nováková.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP