23. - 25. února 1993

6. schůze

23. - 25. února 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU

I. Projev prezidenta republiky

II. Vládní návrh dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros podle sněmovního tisku 95

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN

IV. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 113, 127 a 129

V. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona podle sněmovního tisku 114

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, podle sněmovních tisků 92111

VII. Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992

VIII. Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

XI. Návrh poslance Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb., podle sněmovních tisků 18 a 44

XII. Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření podle sněmovních tisků 1945

XIII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, podle sněmovních tisků 7898

XIV. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"

XV. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 podle sněmovního tisku 94

XVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 101

XVII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 100

XVIII. Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize

XX. Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovního tisku 131

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona

XXIII. Vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv podle sněmovních tisků 496

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XXVI. Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovních tisků 2122

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP