23. - 25. února 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 6. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 23. - 25. února 1993

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslankyně Stanislavy Bumbové

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Schválen pořad schůze

I. Projev prezidenta republiky

Řeč prezidenta ČR Václava Havla

II. Vládní návrh dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros podle sněmovního tisku 95

Řeč ministra zahraničních vztahů Josefa Zieleniece

Řeč poslankyně Ivany Janů

Usnesení schváleno

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Pavla Hirše

Usnesení schváleno

IV. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 113, 127 a 129

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona podle sněmovního tisku 114

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, podle sněmovních tisků 92 a 111

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč ministra práce a sociálních věcí

Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Usnesení schváleno

VII. Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

VIII. Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Františka Kozla

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Martina Syky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XI. Návrh poslance Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb., podle sněmovních tisků 18 a 44

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Josefa Mandíka

XII. Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření podle sněmovních tisků 19 a 45

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, podle sněmovních tisků 78 a 98

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XIV. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolnosti souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodů

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XV. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 podle sněmovního tisku 94

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 101

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 100

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Pokračování v projednávání bodů

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Františka Kozla

Doplnění pořadu schůze schváleno

XVIII. Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP

Karel Ledvinka

Řeč poslance Zdeňka Vlčka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

XX. Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodů

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

X. Volba dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovního tisku 131

Usnesení schváleno

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona.

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXIII.Vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv podle sněmovních tisků 4 a 96

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Usnesení schváleno

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Pokračování v projednávání bodu

XII. Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření podle sněmovních tisků 19 a 45

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

XXVI. Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovních tisků 2 a 122

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Závěrečná řeč předsedy PSP Milana Uhdeho


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP