27. - 28. ledna 1993

3. schůze

27. - 28. ledna 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 58, 60, 61, 72 a 74

III. Návrhy organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 59, 73 a 75

IV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, podle sněmovních tisků 1743

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, podle sněmovních tisků 146

VI. Návrh Statut Nejvyššího kontrolního úřadu podle sněmovního tisku 21 a dodatku k tisku 21

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu

VIII. Návrh na zřízení komisí Poslanecké sněmovny podle sněmovních tisků 48, 52 a 57

IX. Návrh organisačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny, podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění, podle sněmovního tisku 69.

X. Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny

XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.

XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 54

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 53 XIV. Předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992

XV. interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP