Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

540

USNESENÍ

organizačního výboru

z 67. schůze 11. května 1995

 

k žádosti poslankyně Hany Marvanové o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně, aby bylo upuštěno od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 31. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jan Zahradníček v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP