Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

520

USNESENÍ

organizačního výboru

z 65. schůze 19. dubna 1995

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně, aby bylo upuštěno od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 30. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Anna Röschová v. r.

ověřovatelka organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP