Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

445

USNESENÍ

organizačního výboru

z 53. schůze 17. listopadu 1994

 

k žádosti poslance Jiřího Vlacha o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, přičemž bude dodržena lhůta 43 dnů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jan Zahradníček v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP