Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

436

USNESENÍ

organizačního výboru

z 52. schůze 2. listopadu 1994

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona ČNR č. 271/1992 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona ČNR č. 271/1992 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny,

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 24. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Marie Stiborová v. r.

ověřovatelka organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP