Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

427

USNESENÍ

organizačního výboru

z 51. schůze 20. října 1994

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona

o rozhlasových a televizních poplatcích a o zkrácení zákonné 60denní lhůty

u tohoto návrhu zákona

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí

1. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona o rozhlasových a televizních poplatcích ve výborech Poslanecké sněmovny,

2. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 40 dnů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tyto návrhy 24. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jan Zahradníček v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP