Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

396

USNESENÍ

organizačního výboru

z 48. schůze 15. září 1994

 

k žádosti poslance Vladimíra Budinského o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž bude dodržena lhůta 58 dnů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 23. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Novák v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP