Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

378

USNESENÍ

organizačního výboru

ze 45. schůze 9. července 1994

 

k žádosti poslance Stanislava Kozáka o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 22. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

v z. Pavel Tollner v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jan Zahradníček v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP