Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

371

USNESENÍ

organizačního výboru

ze 44. schůze 23. června 1994

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 21. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Novák v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP