Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VII. volební období

Sněmovna národů

140

Žádost Okresní prokuratury Kroměříž o vydání souhlasu k trestnímu stíhání poslance Pavla Mozgy

OKRESNÍ PROKURATURA

odd. vyšetřování

767 11 KROMĚŘÍŽ

Vp 17/92

V Kroměříži dne 21. 9. 1992

Vážený pan

Ing. Michal Kováč, CSc.

předseda Federálního shromáždění

České a Slovenské Federativní republiky

Praha

Věc: Žádost o vydání souhlasu k trestnímu stíhání poslance pana Pavla Mozgy, nar. 27. 6. 1945, trvale bytem Cetechovice 65, okr. Kroměříž a zbavení jeho poslanecké imunity.

Příloha: vyš. spis Vp 17/92

Vážený pane předsedo,

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, Vám předkládám žádost, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR pana Pavla Mozgy, nar. 27. 6. 1945, trvale bytech Cetechovice č. p. 65, Kroměříž.

Pan Pavel Mozga je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., hanobení republiky a jejího představitele podle § 103 tr. zák. a útok na veřejného činitele podle § 156 odst. 3. tr. zák., neboť na podkladě prověřováním zjištěných skutečností je odůvodněn závěr, že dne 13. 7. 1992 kolem 22.30 hod. v restauraci v Roštíně, okr. Kroměříž v podnapilém stavu napadl hrubými urážlivými výrazy Helenu Procházkovou a Stanislava Buška, křičel přitom, a to za přítomnosti nejméně 5 občanů, rovněž hrubě urážlivé výrazy užíval na adresu tehdejšího prezidenta Václava Havla pro jeho politickou činnost, poté udeřil Stanislava Buška otevřenou dlaní do obličeje. Když na základě oznámení Pavla Mozgy přijela ve 23.40 hod. do Roštína policejní hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Morkovice ve složení kpt. Stanislav Musil a nstržm. Ivo Lepiš, Pavel Mozga je začal napadat hrubými urážlivými výrazy, takto jednal Pavel Mozga vůči policistům i kolem 01.00 hod. následujícího dne v Cetechovicích, okr. Kroměříž.

Výše uvedené skutečnosti vyplývají zejména ze zápisů o výpovědích občanů přítomných v tu dobu v restauraci v Roštíně, zakročujících policistů a z jejich úřadních záznamů.

Shora uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že Pavel Mozga se svým jednáním dopustil trestných činů výtržnictví podle § 202/1 tr. z., hanobení republiky a jejího představitele podle § 103 tr. z. a útoku na veřejného činitele podle § 156/3 tr. zák.

Vzhledem k tomu, že ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c/ tr. ř. nelze zahájit trestní stíhání, žádám vás o vydání souhlasu k trestnímu stíhání Pavla Mozgy.

Vyšetřovatelka okr. prokuratury

JUDr. Tamara Čechová

 

FEDERÁLNE ZHROMAŽDENIE ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY

Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov

VII. v. o.

Uznesenie č. 4

3. schôdza mandátového a imunitného výboru Snemovne národov zo dňa 22. 10. 192

K bodu č. 1: Žiadosť Okresnej prokuratúry Kroměříž o vydanie súhlasu k trestnému stíhaniu poslanca Snemovne národov Pavla Mozgu

Výbor mandátový a imunitný Snemovne národov

I. sa zoznámil s materiálmi Okresnej prokuratúry Kroměříž, týkajúcimi sa prípadu poslanca SN Pavla Mozgu

II. nedoporučuje Snemovni národov, aby vyhovela žiadosti o vydanie súhlasu k trestnému stíhaniu poslanca Pavla Mozgu

III. súhlasí so správou pre schôdzu Snemovne národov o výsledku rokovania výboru mandátového a imunitného Snemovne národov

IV. poveruje podpredsedu výboru poslanca E. Šimku, aby v mene výboru mandátového a imunitného predniesol správu na 4. samostatnej schôdzi Snemovne národov

Vykoná: E. Šimko


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP